• prof. zw. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska

  Imię i nazwisko:
  prof. zw. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska
  Wydział, instytut, katedra lub zakład:
  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Rachunkowości, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków
  Dyscyplina naukowa:
  Ekonomia, finanse
  Kierunki studiów:
  Finanse i rachunkowość, Ekonomiczno-prawny, Zarządzanie, Ekonomia
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:

  1.      Potencjał podatkowy przedsiębiorstw polskich w kontekście idei ujednolicenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych i harmonizacji prawa podatkowego w Unii Europejskiej (NN113 291337) 2009-2013 Narodowe Centrum Nauki

  2.      Wpływ systemu podatkowego na wartość przedsiębiorstwa (na przykładzie przedsiębiorstw budowlanych) NN 113 338238 – 2010-2013 Narodowe Centrum Nauki

  3.      Koncepcja badania płynności finansowej gminy jako grupy kapitałowej (na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego) projekt realizowany w PWSZ w Wałczu 2009-2013 Narodowe Centrum Nauki

  4.      Podatkowa tarcza amortyzacyjna a wartość inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw, Nr 2 H02C 098 22, 2000-2003, Komitet Badań Naukowych

  5.       Kreacja kredytów dla sektora niefinansowego i budżetowego jako czynniki wzrostu gospodarczego (zakończony 31.12.2000 Nr 1 H02C 041 18, Kierownik: Teresa Lubińska)

  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Ekonomista, Gospodarka Narodowa, Ekonometria, Finanse, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Neue Wirtschafts-Briefe, Bank i Kredyt, Doradca podatkowy, International Journal of Accounting and Taxation, Folia Oeconomica Stetinensia,

  •                    Kapitał i podatki w nauce finansów przedsiębiorstw Journal „Finanse” vol 4, Warszawa PAN INoF p. 117-133, 2011

  •                    Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania a finanse przedsiębiorstwa, Ekonomista 4/2016, pp. 583-606, 2016

  •                    Common Consolidated Corporate Tax Base (Ccctb) In the Theory of Corporate Finance, International Journal of Accounting and Taxation, , Vol. 4, No. 1, pp. 1-14, Published by American Research Institute for Policy Development, USA June 2016

  Inne osiągnięcia:

  •                    Nagroda Indywidualna I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznana w roku 2006 za książkę „Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami”

  •                    Nominacja do Nagrody Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów w 2016r., za książkę „Introduction to the Study on Harmonization of Corporate Tax in the European Union”

  •                    Brązowy Medal Zasługi (2004),

  •                    Medal Komisji Edukacji Narodowej (2010).

  •                    Uniwersytet w Passau (Niemcy) stypendium Tempus 1996 rok

  •                    Wyższa Szkoła Zawodowa w Wismarze (Niemcy) 2000 rok

  •                    Turkey, EAA workshop Writing to Publish in International Accounting Journals, Istanbul University School of Business, February 2015r.

  •                    European School of English Malta lipiec – sierpień 2015r.

  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:

  1)                Zasady podatkowe w praktyce finansów przedsiębiorstwa – kierunek finanse i rachunkowość oraz prawo

  2)                Tarcze podatkowe w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa – kierunek finanse i rachunkowość oraz zarządzanie

  3)                Istota kapitału i źródeł finansowania w finansach przedsiębiorstw – kierunek finanse i rachunkowość oraz ekonomia

  4)                Podatki w finansach przedsiębiorstw – kierunki finanse i rachunkowość, ekonomiczno-prawny, prawo

  5)                Wydajność fiskalna podatków lokalnych – kierunki finanse i rachunkowość,  prawo

  6)                Miary ciężaru podatków bezpośrednich w przedsiębiorstwie – kierunki finanse i rachunkowość,  prawo

  7)                Neutralność podatku od towarów i usług dla finansów przedsiębiorstwa – kierunki finanse i rachunkowość,  prawo

  8)                Zarządzanie kapitałem amortyzacyjnym w finansach przedsiębiorstwa kierunki finanse i rachunkowość,  zarządzanie

  9)                Doradztwo podatkowe – kierunki finanse i rachunkowość,  ekonomiczno-prawny

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  jiwin@wneiz.pl; 91-444-1935

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów