W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 wspólne zajęcia dla uczestników ISZ odbywają się w piątki w sali 091 w budynku Wydziału Humanistycznego US przy ul. Krakowskiej wg następującego planu:

08.30 – 10.00 Interdyscyplinarne seminarium badawcze (dr hab. Maciej Witek, prof. US)

10.15 – 11.45 Język angielski w komunikacji naukowej (dr hab. Hanna Pułaczewska, prof. US)

12.15 – 13.45 Varieties of relativism (prof. dr hab. Tadeusz Szubka) / Ideas and concepts of modern physics (dr Natalia Targosz-Ślęczka)

14.00 – 15.30 Teoria wiedzy (dr Małgorzata Wrzosek)

Pierwsze spotkanie Interdyscyplinarnego seminarium badawczego odbędzie się 19 października br; pozostałe z ww. zajęć zaczynają się 5 października br. W pierwszej połowie semestru w przedziale 12.15-13.45 zajęcia będzie prowadził prof. dr hab. Tadeusz Szubka, a w drugiej — dr Natalia Targosz-Ślęczka.