Na Interdyscyplinarnym Seminarium Badawczym studentki i studenci uczestniczący w ISZ prezentują swoje indywidualne projekty badawcze; przedstawiają ich tematy, cele, hipotezy i wyniki. Jednocześnie rozwijają zdolności komunikacyjne umożliwiające skuteczną współpracę w zespołach interdyscyplinarnych.

Seminaria odbywają się w piątki w godz. 8.30-10.00 w sali 091 w budynku WH US przy ul. Krakowskiej. Moderatorem seminarium jest dr hab. Maciej Witek, prof. US.

Harmonogram spotkań seminarium:

  • 19.10.2018, Sara Kwiecień, Wpływ intonacji i akcentu zdaniowego na odczytywanie pośrednich aktów mowy i implikatur konwersacyjnych
  • 26.10.2018, Kamil Węgorowski, Sytuacja społeczno-prawna kobiet oraz wychowanie i edukacja dzieci w okresie pryncypatu
  • 16.11.2018, Dominik Górecki, Ekonomiczno–energetyczny współczynnik EROI i sposób na porównanie efektywności źródeł energii
  • 23.11.2018, Janina Mękarska, TBA
  • 07.12.2018, Paulina Kluczewska, Refleksyjność w uczeniu się i nauczaniu języków obcych na studiach neofilologicznych – na przykładzie studentów filologii germańskiej
  • 14.12.2018, Louise van Wijgerden, Doświadczanie nudy a proces aktywizacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym w nauczaniu języka obcego – na przykładzie języka niemieckiego w kl.I-III
  • 21.12.2018, TBA
  • 11.01.2019, Joanna Strzelczyk, Zalew Szczeciński  jako obszar aktywności człowieka w świetle procesów osadniczych, sedymentacyjnych i geomorfologicznych – od starożytności do czasów nowożytnych
  • 18.01.2019, Olga Szynkaruk, Urbs Roma w narracjach historycznych i współczesnych
  • 25.01.2019, TBA