Jak zostać uczestnikiem ISZ

Harmonogram kwalifikacji:

 • od 20 sierpnia do 06 września 2018 — przyjmowania wniosków,
 • 11 września 2018 — rozmowy kwalifikacyjne (od godz. 9.00),
 • 12 września 2018 — ogłoszenie wyników kwalifikacji,
 • 13 września 2018 — spotkanie organizacyjne dla zakwalifikowanych uczestników oraz ich tutorów (godz. 12.00).

Kompletne wnioski proszę składać w pok. 158 w budynku Wydziału Humanistycznego US przy ul. Krakowskiej 71-79 (w godz. 8.00-15.00).

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja krok po kroku, jak przygotować i złożyć wniosek o uczestnictwo w ISZ

 • Zacznij od wstępnego określenia tematu projektu badawczego, który chciałbyś realizować jako uczestnik ISZ. Pamiętaj, że ma to być temat interdyscyplinarny, a więc taki, którego opracowanie wymaga połączenia perspektyw przynajmniej dwóch dyscyplin naukowych. Szukając dobrego sformułowania swojego tematu skonsultuj się z promotorem Twojej pracy licencjackiej lub innymi pracownikami uczelni.
 • Zastanów się, jakie dwa kierunki studiów drugiego stopnia, na które Uniwersytet Szczeciński aktualnie prowadzi rekrutację, chciałbyś studiować jako uczestnik ISZ. Powinny to być kierunki związane z dyscyplinami naukowymi, których połączenia wymaga temat Twojego projektu badawczego.
 • Przejrzyj listę rekomendowanych tutorów ISZ i sprawdź, którzy z nich prowadzą zajęcia na interesujących Ciebie kierunkach studiów. Przeglądając wizytówki poszczególnych tutorów zwróć szczególną uwagę na proponowane przez nich tematy projektów studenckich oraz sugerowane połączenia kierunków studiów.
 • Skontaktuj się z tutorami, którzy za względu na swój profil badawczy mogliby być zainteresowani sprawowaniem opieki nad Twoim projektem. Pamiętaj, że potrzebujesz dwóch tutorów, z których każdy reprezentuje inną z dwóch dyscyplin związanych z Twoim projektem i prowadzi zajęcia na innym z dwóch wybranych przez Ciebie kierunków studiów; pamiętaj też, że przynajmniej jeden z nich musi pochodzić z listy rekomendowanych tutorów.
 • W trakcie rozmów z tutorami doprecyzuj temat swojego projektu badawczego i sformułuj jego koncepcję. Pamiętaj, że na każdym etapie przygotowywania wniosku o uczestnictwo w ISZ możesz konsultować się z koordynatorem ISZ. Korzystaj też z rozmów konsultacyjnych dla kandydatów na ISZ.
 • Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym na dwa wybrane przez Ciebie kierunki stacjonarnych studiów drugiego stopnia, na które prowadzi się rekrutację na Uniwersytecie Szczecińskim.
 • Skompletuj wniosek o uczestnictwo w ISZ, który zawiera:
  • formularz zgłoszeniowy,
  • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (albo wystawione przez dziekanat zaświadczenie o ukończeniu studiów),
  • dokument informujący o średniej ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • koncepcję (od 5400 do 7200 znaków razem ze spacjami) Twojego projektu badawczego, w której przedstawiasz (a) jego problem i cele, (b) hipotezy badawcze, (c) zastany stan badań i dyskusji nad problemem, czyli m.in. wyniki i rozwiązania przedstawione przez innych uczonych, (d) proponowaną przez Ciebie metodologię, a także (e) uzasadnienie interdyscyplinarnego charakteru projektu,
  • zgodę dwóch tutorów na sprawowanie opieki nad projektem,
  • dokument potwierdzający Twoją rejestrację w systemie rekrutacyjnym na dwa wybrane przez Ciebie kierunki stacjonarnych studiów drugiego stopnia, na które aktualnie prowadzi się rekrutację na Uniwersytecie Szczecińskim,
  • opinię o Tobie sporządzoną przez pracownika uczelni wyższej,
  • opcjonalnie inne dokumenty (zaświadczenia o uczestnictwie w konferencjach, pracach kół naukowych i badania naukowych, nagrody i wyróżnienia, stypendia itp.) które świadczą o dotychczasowej aktywności naukowej kandydata.
 • Złóż kompletny wniosek o uczestnictwo w ISZ w terminie określonym w harmonogramie kwalifikacji do ISZ i czekaj na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów