Jak zostać uczestnikiem ISZ

Jeśli chciałbyś/chciałabyś porozmawiać o swoim pomyśle na ISZ, umów się na konsultacje on-line pisząc na adres: maciej.witek@usz.edu.pl.

Harmonogram kwalifikacji do czwartej edycji ISZ 2021/2022:

 • do 22 września 2021 r. (środa) przyjmowanie wniosków o uczestnictwo w ISZ wraz z wymaganymi dokumentami; wniosek i dokumenty można dostarczyć w formie skanów wysłanych na adres maciej.witek@usz.edu.pl, a oryginały złożyć w późniejszym terminie;
 • rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 27-28 września 2021 r. (poniedziałek i wtorek);
 • kandydaci i kandydatki zostaną poinformowani o wynikach kwalifikacji za pomocą poczty elektronicznej do 29 września 2021 r.

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja krok po kroku, jak przygotować i złożyć wniosek o uczestnictwo w ISZ

 • Zacznij od wstępnego określenia tematu projektu badawczego, który chciałbyś realizować jako uczestnik ISZ. Pamiętaj, że ma to być temat interdyscyplinarny, a więc taki, którego opracowanie wymaga połączenia perspektyw przynajmniej dwóch dyscyplin naukowych. Szukając dobrego sformułowania swojego tematu skonsultuj się z promotorem Twojej pracy licencjackiej lub innymi pracownikami uczelni.
 • Zastanów się, który kierunek studiów drugiego stopnia prowadzony przez Uniwersytet Szczeciński chciałbyś studiować jako uczestnik ISZ. Powinien to być kierunek przyporządkowany do jednej z dyscyplin naukowych charakteryzujących Twój projekt badawczy.
 • Przejrzyj listę rekomendowanych tutorów ISZ i sprawdź, którzy z nich prowadzą zajęcia na interesującym Ciebie kierunku studiów. Przeglądając wizytówki poszczególnych tutorów zwróć szczególną uwagę na proponowane przez nich tematy projektów studenckich.
 • Skontaktuj się z tutorami, którzy za względu na swój profil badawczy mogliby być zainteresowani sprawowaniem opieki nad Twoim projektem. Pamiętaj, że potrzebujesz dwóch tutorów, z których każdy reprezentuje inną z dwóch dyscyplin związanych z Twoim projektem. Pamiętaj też, że przynajmniej jeden z nich musi pochodzić z listy rekomendowanych tutorów.
 • W trakcie rozmów z tutorami doprecyzuj temat swojego projektu badawczego i sformułuj jego koncepcję. Pamiętaj, że na każdym etapie przygotowywania wniosku o uczestnictwo w ISZ możesz konsultować się z koordynatorem ISZ. Korzystaj też z rozmów konsultacyjnych dla kandydatów na ISZ.
 • Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym na wybrany przez Ciebie kierunek stacjonarnych studiów drugiego stopnia, na który prowadzi się rekrutację na Uniwersytecie Szczecińskim.
 • Skompletuj wniosek o uczestnictwo w ISZ, który zawiera:
  • formularz zgłoszeniowy, czyli deklarację uczestnictwa w czwartej edycji ISZ (2021-22),
  • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (albo wystawione przez dziekanat zaświadczenie o ukończeniu studiów),
  • dokument informujący o średniej ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • koncepcję (od 5400 do 7200 znaków razem ze spacjami) Twojego projektu badawczego, w której przedstawiasz (a) jego problem i cele, (b) hipotezy badawcze, (c) zastany stan badań i dyskusji nad problemem, czyli m.in. wyniki i rozwiązania przedstawione przez innych uczonych, (d) proponowaną przez Ciebie metodologię, a także (e) uzasadnienie interdyscyplinarnego charakteru projektu,
  • zgodę dwóch tutorów na sprawowanie opieki nad projektem (zob. formularz zgody tutora),
  • dokument potwierdzający Twoją rejestrację w systemie rekrutacyjnym na wybrany przez Ciebie kierunek stacjonarnych studiów drugiego stopnia, na który aktualnie prowadzi się rekrutację na Uniwersytecie Szczecińskim,
  • opinię o Tobie sporządzoną przez pracownika uczelni wyższej,
  • opcjonalnie inne dokumenty (zaświadczenia o uczestnictwie w konferencjach, pracach kół naukowych i badania naukowych, nagrody i wyróżnienia, stypendia itp.) które świadczą o dotychczasowej aktywności naukowej kandydata.
 • Złóż kompletny wniosek o uczestnictwo w ISZ w terminie określonym w harmonogramie kwalifikacji do ISZ i czekaj na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów