Koordynator ISZ: dr hab. Maciej Witek, prof. US

tel. 91-444-3286, e-mail: maciej.witek@usz.edu.pl

Administrator ISZ: mgr Barbara Witek

e-mail: barbara.witek@usz.edu.pl

  • Korzyści

    Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
  • Kwalifikacja

    Jak zostać uczestnikiem ISZ
  • Tutorzy

    Wybierz swoich opiekunów