Co zyskujesz jako uczestnik ISZ?

 • Realizujesz indywidualny projekt badawczy pod opieką dwóch tutorów: doświadczonych badaczy reprezentujących dwie różne dyscypliny nauki. Dzięki temu zdobywasz i rozwijasz umiejętności niezbędne do rozwiązywania złożonych problemów, które wymagają połączenia informacji pochodzących z wielu obszarów.
 • Otrzymujesz indywidualną dotację badawczą w wysokości 5000 złotych rocznie, dzięki której możesz sfinansować – po uzyskaniu zgody tutorów i koordynatora ISZ – wyjazdy na konferencje, kwerendy biblioteczne, konsultacje naukowej oraz inne wydatki związane z realizacją Twojego projektu; pobierz formularz wniosku o sfinansowanie wydatku z dotacji.
 • Studiując wybrany przez siebie kierunek studiów drugiego stopnia, korzystasz z zajęć oferowanych w ramach projektu „Uniwersytet 2.0. – Strefa Kariery”, m.in. z wykładów monograficznych w języku angielskim prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego oraz zagranicznych uczonych, specjalistycznego lektoratu „Język angielski w komunikacji naukowej”, warsztatów „Sztuka wystąpień publicznych” oraz wykładów z przedmiotu „Teoria wiedzy”. Wraz z innymi uczestnikami ISZ bierzesz udział w spotkaniach interdyscyplinarnego seminarium badawczego, na którym rozwijasz umiejętności komunikacyjne przydatne podczas pracy w zespołach interdyscyplinarnych.
 • Pod koniec pierwszego roku studiów uczestniczysz w szkole letniej, której program obejmuje m.in. warsztaty z pozyskiwania środków na badania naukowe oraz zajęcia praktyczne rozwijające zdolności komunikacyjne.
 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów