„Interdyscyplinarne Studia Zaawansowane” (w skrócie ISZ) są zadaniem realizowanym na Uniwersytecie Szczecińskim w ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0. – STREFA KARIERY” nr POWR.03.05.00-00-z064/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od 1 października 2018 r. do 30 września 2022 r.

Celem ISZ jest wykorzystanie potencjału naukowego i dydaktycznego US w celu kształcenia liderów życia społecznego i gospodarczego gotowych do podjęcia problemów, których rozwiązanie wymaga wykorzystania informacji pochodzących z wielu dyscyplin.

Każdy uczestnik ISZ studiuje wybrany przez siebie kierunek studiów drugiego stopnia i realizuje interdyscyplinarny projekt badawczy pod opieką dwóch tutorów prowadzących swoje badania w dwóch rożnych dyscyplinach nauki. Jednocześnie korzysta z finansowego wsparcia badań oraz szeregu rozwiązań organizacyjnych oferowanych przez projekt „UNIWERSYTET 2.0. – STREFA KARIERY”.

Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć ISZ oraz harmonogramem Interdyscyplinarnego seminarium badawczego ISZ.

  • Korzyści

    Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
  • Kwalifikacja

    Jak zostać uczestnikiem ISZ
  • Tutorzy

    Wybierz swoich opiekunów