Zapraszamy Studentki i Studentów zainteresowanych uczestnictwem w drugiej edycji ISZ (2019-2021) na konsultacje, które odbędą się we wtorek 17 września 2019 r. o godz.  9.00 w pokoju 223 w budynku WH US przy ul. Krakowskiej 71-79. Można też umówić się na inny termin pisząc na adres: maciej.witek@usz.edu.pl.

„Interdyscyplinarne Studia Zaawansowane” (w skrócie ISZ) są zadaniem realizowanym na Uniwersytecie Szczecińskim w ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0. – STREFA KARIERY” nr POWR.03.05.00-00-z064/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od 1 października 2018 r. do 30 września 2022 r.

Celem ISZ jest wykorzystanie potencjału naukowego i dydaktycznego US w celu kształcenia liderów życia społecznego i gospodarczego gotowych do podjęcia problemów, których rozwiązanie wymaga wykorzystania informacji pochodzących z wielu dyscyplin.

Każdy uczestnik ISZ studiuje równolegle dwa wybrane przez siebie kierunki studiów drugiego stopnia i realizuje pod opieką dwóch tutorów interdyscyplinarny projekt badawczy. Jednocześnie korzysta z finansowego wsparcia badań oraz szeregu rozwiązań organizacyjnych oferowanych przez projekt „UNIWERSYTET 2.0. – STREFA KARIERY”.

Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć ISZ oraz harmonogramem Interdyscyplinarnego seminarium badawczego ISZ.

  • Korzyści

    Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
  • Kwalifikacja

    Jak zostać uczestnikiem ISZ
  • Tutorzy

    Wybierz swoich opiekunów