Jako uczestnik ISZ będziesz realizował projekt badawczy łączący perspektywy dwóch dyscyplin naukowych. Pomoże Ci w tym dwóch tutorów, z których każdy ma doświadczenie w prowadzeniu badań w innej z wybranych przez Ciebie dyscyplin.

Niżej przygotowaliśmy dla Ciebie listę rekomendowanych tutorów. Znajdziesz na niej informacje o pracownikach Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy mają doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi. Pamiętaj, że przynajmniej jeden z wybranych przez Ciebie tutorów powinien pochodzić z tej listy.

Poniższą listę rekomendowanych tutorów możesz przeglądać albo pod kątem dyscyplin, które reprezentują, albo pod kątem kierunków studiów, na których prowadzą zajęcia. Klikając nazwę odpowiedniej dyscypliny lub kierunku studiów przechodzisz do nazwisk tutorów odpowiadających wskazanemu przez Ciebie kryterium. Klikając na nazwisko tutora przechodzisz do jego wizytówki, na której znajdziesz podstawowe informacje o jego badaniach oraz proponowane tematy studenckich projektów badawczych.

  • Korzyści

    Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
  • Kwalifikacja

    Jak zostać uczestnikiem ISZ
  • Tutorzy

    Wybierz swoich opiekunów