• prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski

  Imię i nazwisko:
  prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski
  Instytut, katedra lub zakład:
  Instytut Fizyki, Szczecińska Grupa Kosmologiczna (kierownik)
  Dyscyplina naukowa:
  nauki fizyczne, astronomia
  Kierunki studiów:
  fizyka, matematyka
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  • Narodowe Centrum Nauki pt. „Kosmologie ze słabymi osobliwościami w teoriach fundamentalnych i Multiwszechświat” Nr N N202 3269 40 (2011-2013);
  • Narodow Centrum Nauki pt. „Nowe konsekwencje zmienności stałych fundamentalnych w fizyce i kosmologii” Maestro-3 (DEC-2012/06/A/ST2/00395) (2013-2018);
  • COST – European Cooperation in Science and Technology, Działanie CANTATA nr CA15117 – Cosmology and Astrophysics Network for Theoretical Advances and Training Network (2016-2020) (współwnioskodawca, członek Komitetu Zarządzającego) – Unia Europejska.
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:
  • Physical Review D, Physical Review Letters, Astronomical Journal, Astrophysical Journal, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Annals of Physics, Annalen der Physik, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, itp.

  Najważniejsze publikacje:

  1. V. Salzano, M.P. Dąbrowski, R. Lazkoz, Measuring the speed of light with Baryon Acoustic Oscillations, Physical Review Letters 114, 101304 (2015) (5 stron).
  2. A. Alonso-Serrano, M.P. Dąbrowski, H. Gohar, GUP impact onto black holes information flux and the sparsity of Hawking radiation, Phys. Rev. D97, 044029 (2018) (7 stron).
  3. Michael R. Wilczynska, John K. Webb, Matthew Bainbridge, John D. Barrow, Sarah E. I. Bosman, Robert F. Carswell, Mariusz P. Dąbrowski, Vincent Dumont, Chung-Chi Lee, Ana Catarina Leite, Katarzyna Leszczyńska, Jochen Liske, Konrad Marosek, Carlos J. A. P.
  Inne osiągnięcia:
  • 1997 – nagroda Ministra Edukacji Narodowej za pracę naukową w dziedzinie kosmologii.
  • 1998 – Wyróżnienie w konkursie na Esej z teorii grawitacji organizowanym przez Gravity Research Foundation za pracę „Stringy Goedel Universes” napisaną wspólnie z Johnem D. Barrowem.
  • 2006, 2015 – Zachodniopomorski Nobel, Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewody Zachodniopomorskiego i Prezydenta Miasta Szczecin.
  • 2018 – „Naukowiec Roku 2017” – Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • 2018 – Wyróżnienie w konkursie na Esej z teorii grawitacji organizowanym przez Gravity Research Foundation za pracę „Minimal length and the flow of entropy from black holes” napisaną wspólnie z Aną Alonso-Serrano i Hussainem Goharem.
  • 2019 – Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Naukowiec przyszłości” (Forum Inteligentnego Rozwoju).
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  • Koncepcja multiwszechświata w czasie i przestrzeni. (matematyka, filozofia lub teologia)
  • Antropiczne aspekty doboru stałych fundamentalnych w fizyce. (biologia, filozofia lub teologia)
  • Uogólniona i rozszerzona zasada nieoznaczoności. (matematyka)

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów:

  http://cosmo.usz.edu.pl/pl/mdabrowski

  Mariusz.Dabrowski@usz.edu.pl; tel. 91 444 1248

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów