• prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski

  Imię i nazwisko:
  prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski
  Wydział, instytut, katedra lub zakład:
  WMF, Instytut Fizyki, Zakład Kosmologii i Teorii Grawitacji
  Dyscyplina naukowa:
  Fizyka, Astronomia
  Kierunki studiów:
  Fizyka, Matematyka
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:

  Narodowe Centrum Nauki pt. „Kosmologie ze słabymi osobliwościami w teoriach fundamentalnych i Multiwszechświat” Nr N N202 3269 40 (2011-2013)

  Narodow Centrum Nauki pt. „Nowe konsekwencje zmienności stałych fundamentalnych w fizyce i kosmologii” Maestro-3 (DEC-2012/06/A/ST2/00395) (2013-2018).

  COST – European Cooperation in Science and Technology, Działanie CANTATA nr CA15117 – Cosmology and Astrophysics Network for Theoretical Advances and Training Network (2016-2020) (współwnioskodawca, członek Komitetu Zarządzającego) – Unia Europejska.

  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Physical Review D, Physical Review Letters, Astronomical Journa, Astrophysical Journal, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Annals of Physics, Annalen der Physik, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, itp.

  1. M.P. Dąbrowski, T. Stachowiak and M. Szydłowski, Phantom Cosmologies Phys. Rev. D 68 (2003), 103519 (10 stron).

  2. M.P. Dąbrowski, Inhomogeneized Sudden Future Singularities, Phys. Rev.D 71 (2005), 103505 (6 stron).

  3. V. Salzano, M.P. Dąbrowski, R. Lazkoz, Measuring the speed of light with Baryon Acoustic Oscillations, Physical Review Letters 114, 101304 (2015) (5 stron).

  Inne osiągnięcia:

  1984 – Nagroda Polskiego Towarzystwa Fizycznego za najlepszą pracę magisterską.

  1997 – nagroda Ministra Edukacji Narodowej za pracę naukową w dziedzinie kosmologii.

  1998 – Wyróżnienie w konkursie na Esej z teorii grawitacji organizowanym przez Gravity Research Foundation za pracę „Stringy Goedel Universes” na pisaną wspólnie z Johnem D. Barrowem.

  2006, 2015 – Zachodniopomorski Nobel, Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewody i Prezydenta Miasta Szczecin.

  2018 – Wyróżnienie w konkursie na Esej z teorii grawitacji organizowanym przez Gravity Research Foundation za pracę „Minimal length and the flow of entropy from black holes” napisaną wspólnie z Aną Alonso-Serrano i Hussainem Goharem.

   

  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:

  1. Koncepcja multiwszechświata w czasie i przestrzeni. (filozofia lub teologia)

  2. Antropiczne aspekty doboru stałych fundamentalnych w fizyce. (filozofia lub teologia)

  3.Formalizm matematyczny teorii superstrun. (matematyka)

  4. Pojęcie osobliwości w teorii Einsteina i ich ścisłe definicje. (matematyka)

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów:

  http://cosmo.usz.edu.pl/pl/mdabrowski

  Mariusz.Dabrowski@usz.edu.pl; tel. 91 444 1248

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów