• dr hab. Tomasz Arkadiusz Łabuz, prof. US

  Imię i nazwisko:
  dr hab. Tomasz Arkadiusz Łabuz, prof. US
  Instytut:
  Instytut Nauk o Morzu i Środowisku
  Dyscyplina naukowa:
  nauki o Ziemi i środowisku (dr hab.),  nauki socjologiczne (mgr)
  Kierunki studiów:
  geografia, geologia, turystyka i rekreacja
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  • 1996(8)/99 – BASYS (Baltic Sea System Study), Mast III Project MAS3-CT96-0058, Projekt EU, podwykonawca;
  • 2003/04 – Grant KBN, pt.: Roślinność wskaźnikiem dynamiki nadmorskich wydm Mierzei Bramy Świny, 3 P04E 057 24,  kierownik i wykonawca;
  • 2004/07 – Projekt zamawiany przez KBN pt.: Ekstremalne zjawiska meteorologiczne, hydrologiczne i geomorfologiczne nr PBZ-KBN-086/PO4/2003, jeden z wykonawców;
  • 2009/10 – Coastline changes of the southern Baltic Seapast and future projection (CoPaF), NCN, udział w projekcie (zadania edukacyjne);
  • 2010/13 – ARTWEI 2010-2013, Action for the Reinforcement of the Transitional Waters’ Environmental Integrity, South Baltic Programme, jeden głównych z wykonawców na Uniwersytecie Szczecińskim;
  • 2011/12 – Udział w projekcie międzynarodowym: WEBLab  – International Course for the School students of South Baltic Countries, South Baltic Programme, EU, prowadzenie edukacyjnego modułu Coastal Geomorphology;
  • 2011/14 – Realizacja prestiżowego grantu z programu LIDER do NCBiR, pt. Rozmieszczenie i morfodynamika środowiska wydm przednich i fluktuacje roślinności – bioróżnorodne siedlisko polskiego wybrzeża(FoMoBi), kierownik i wykonawca. LIDER/33/85/L-2/NCBiR/2011;
  • 2013/14 – Udział w projekcie międzynarodowym: Generation Balt: Linking maritime education with the changing job market for a new generation of Baltic Sea experts, South Baltic Programme, EU;
  • 2018/19 – Projekt Miniatura 2 z Narodowego Centrum Nauki: Rozwój wydm embrionalnych na plaży jako efekt oddziaływania roślinności pionierskiej – rejony i tempo odbudowy na polskim wybrzeżu po katastrofalnych spiętrzeniach sztormowych z sezonu 2016/17 (EDD), kierownik, 2018/02/X/ST10/00665.
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:
  • Polskie: Czasopismo Geograficzne, Przegląd Geograficzny, Landform Analysis, Ekonomiczne Problemy Turystyki, Geography and Tourism.
  • Zagraniczne: Estuarine Coastal and shelf Science, J. Coastal Conservation

  Najważniejsze publikacje:

  • Łabuz T. A., 2004, Opinie uczestników turystyki nadmorskiej na temat walorów przyrodniczych wybrzeża. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 383 Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 4, Szczecin, s. 57-73.
  • Łabuz T.A., 2013, Polish coastal dunes – affecting factors and morphology. Landform Analysis vol. 22, p. 33-59.
  • Łabuz, T.A., 2015, Coastal dunes: Changes of their perception and environmental management. [In:] Finkl Ch.W., Makowski Ch. (eds.) Environmental Management and Governance. Advances in Coastal and Marine Resources Series. Coastal Research Library, Vol. 8, Springer, (441p.), p. 323-410.
  Inne osiągnięcia:
  • 2004 i 2005 Stypendium naukowe dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – za wybitne osiągnięcia naukowe,
  • 2011 Prestiżowy grant z programu LIDER do NCBiR, jako wyróżnienie wśród młodych naukowców do rozwoju samodzielności naukowej na podstawie aplikowanego grantu  pt. Rozmieszczenie i morfodynamika środowiska wydm przednich i fluktuacje roślinności – bioróżnorodne siedlisko polskiego wybrzeża (FoMoBi).
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  • Problematyka turystyki i rekreacji , w tym: zagospodarowanie turystyczne wybrzeża, presja turystyczna, zachowania turystów, świadomość ekologiczna, postawy wobec przyrody (geografia/ekonomia/socjologia/n. prawne).
  • Walory przyrodnicze w turystyce i gospodarce: zagospodarowanie, oddziaływanie turystyki na środowisko, oceny środowiskowe, degradacja, znaczenie przyrody w waloryzacji (geografia/ n. przyrodnicze).
  • Procesy brzegowe, dynamika, problematyka erozji, zmiany klimatyczne a użytkowanie wybrzeża (geografia/n. ekonomiczne).
  • Geografia fizyczna(geomorfologia i geologia): zależności elementów przyrodniczych, geomorfologia, zastosowanie rozwoju gospodarczym, walory, zasoby, zmiany klimatyczne a adaptacja (geografia i budowa geologiczna/n. ekonomiczne).
  • Turystyka i procesy globalne: wpływ na kultury lokalne, ochronę przyrody, elementy kultury w turystyce w tym orientalizm, turystyka a globalizacja w skali świata (geografia/socjologia/kulturoznawstwo/socjologia i inne humanistyczne).
  • Inne: dotyczące aspektów użytkowania, zagospodarowania, przemian powierzchni ziemi i związków z kulturą i rozwojem gospodarczym.

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  http://www.us.szc.pl/main.php/labuz

  http://bramaswiny.usz.edu.pl

  tomasz.labuz@usz.edu.pl

  (91) 444 2445

   

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów