• dr hab. Hanna Pułaczewska, prof. US

  Imię i nazwisko
  dr hab. Hanna Pułaczewska, prof. US
  Wydział, instytut, katedra lub zakład:
  Wydział Filoloficzny, Instytut Anglistyki, Zakład Językoznawstwa
  Dyscyplina naukowa:
  Językoznawstwo
  Kierunki studiów:
  Filologia, Filologia angielska
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze :
  2014-2017, Środowiskowe, edukacyjne i medialne uwarunkowania witalności języka polskiego wśród młodzieży szkolnej w Ratyzbonie, grant Narodowego Centrum Nauki
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:
  Publikacje w czasopismach recenzowanych, m.in.:

  • Intercultural Pragmatics,
  • Research in Language,
  • Learning, Culture and Social Interaction,
  • Lingwistik Online,
  • Język Polski,
  • Edukacja,
  • Kwartalnik Pedagogiczny,
  • Przegląd Badań Edukacyjnych.

   

  Najważniejsze publikacje:

  • Aspects of Metaphor in Physics. Examples and Case Studies. Tübingen: Niemayer, 1999.
  • Student’s First Guide to Language Policy and Planning. Łódź: WSSM, 2011.
  • Directives in Young Peer Groups.  A Pragmalinguistic Study of British English, German and Polish. Lincom Europe, 2012.
  • Wychowanie do języka polskiego w Niemczech na przykładzie Ratyzbony. Dwujęzyczność  dzieci z perspektywy rodziców. Łódź: Primum Verbum, 2017.
  • Mütter sprechen. Erziehung mit Herkunftssprache Polnisch am Beispiel Regensburg. Hamburg:Verlag Dr. Kovač, 2018.
  Inne osiągnięcia:

  • Wykłady gościnne i wykłady plenarne na konferencjach w Polsce, Niemczech, Szwajcarii.
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:

  Sytuacja językowo-kulturowa młodzieży pochodzenia polskiego w pasie przygranicznym w Meklemburgii-Pomorzu Przednim (pedagogika, socjologia)

  Pseudonaturalne metody analizy kontrastywnej na przykładzie aktu mowy X w języku ojczystym i w języku obcym (angielski/niemiecki) (kognitywistyka komunikacji)

  Budowanie wizerunku jednostki w mediach społecznościowych (socjologia, dziennikarstwo i zarządzanie mediami, kognitywistyka komunikacji)

  Możliwa jest realizacja innych tematów wynikających z zainteresowań uczestników programu.

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  e-mail: hanna.pulaczewska@usz.edu.pl

  tel. 91 444 27 08

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów