• dr hab. Franco Ferrari, prof. US

  Imię i nazwisko:
  dr hab. Franco Ferrari, prof. US
  Instytut:
  Instytut Fizyki
  Dyscyplina naukowa:
  nauki fizyczne (specjalności: fizyka, astrobiologia)
  Kierunki studiów:
  fizyka
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  • 2018 – 2022, Akcja COST nr CA17139 pn. EUropean TOPology Interdisciplinary Action (EUTOPIA) finansowana w ramach programu H2020 Unii Europejskiej (Vice-Chair);
  • 2011 – 2014, Modele teorii pola i ich zastosowania w opisie efektów topologicznych w (bio)polimerach, grant OPUS Narodowego Centrum Nauki (PI);
  • 2006 – 2008, Zastosowanie supersymetrycznych i topologicznych teorii pola w opisie rzeczywistych układów polimerowych, grant własny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (PI).
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:
  • Acta Astronautica, Astrobiology, JHEP, Journal of Physics A, JSTAT, Nuclear Physics B, Physica A, Physics Letters A, Physics Letters B, i in.

  Trzy najważniejsze publikacje:

  • F. Ferrari, A new strategy to microscopic modelling of topological entanglement in polymers based on field theory, Nucl. Phys. 948 (2019), 114778.
  • F. Ferrari, J. Paturej, M. R. Pia̧tek and Y. Zhao, Knots, links, anyons and statistical mechanics of entangled polymer knots, Nucl. Phys. B 945, (2019), 114673.
  • Y. Zhao and F. Ferrari, Topological effects on the mechanical properties of polymer knots, Physica A 486 (2017), 44.
  Inne osiągnięcia:
  • Vice-Chair Akcji COST CA17139 (EUTOPIA);
  • 2015: Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Astrobiology;
  • 2016 — 2019:  Członek Komitetu Wykonawczego EANA (European Astrobiology Network Association);
  • Udział w Komitecie Zarządzającym akcji COST CM1401 (Our Astrochemical History) Unii Europejskiej pt. Our Astrochemical History;
  • 2013 – 2015: członek International Academy of Astronautics (IAA) oraz członek grupy Cosmic Study Group SG 3.19 IAA mającej jako cel ustalić bezpieczne granice dawek promieniowania kosmicznego dla astronautów;
  • 2.05.2011 – 1.07.2011:  zaproszenie do Kavli Institute of Theoretical Physics w Santa Barbara, Stany Zjednoczone w ramach programu „Biological Frontiers of Polymer and Soft Matter Physics”;
  • od 2011: kierownik Laboratorium Polimerów Instytutu Fizyki US w ramach projektu Laboratoria Badawczo–Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego (eLBRUS);
  • W roku 2010 nagroda „Potsdamer Kongress–Preis” za organizację „innowacyinych oraz/albo nadzwyczajnych imprez”. Nagroda została przyznana przez miasto Poczdam (Niemcy) za organizację konferencji Grassmann Bicentennial Conference, Poczdam (Niemcy) i Szczecin, 16–19 września 2009.
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  1. Zastosowania teorii węzłów w astrofizyce Słońca i fizyce ciała stałego. Druga Dyscyplina: Matematyka. Drugi kierunek studiów: matematyka;
  2. Zastosowanie kart graficznych do liczenia niezmienników topologicznych mających zastosowania w fizyce polimerów. Druga Dyscyplina: Matematyka. Drugi kierunek studiów: matematyka;
  3. Kalorymetria białek: analiza teoretyczna i doświadczalna właściwości termicznych białek (we współpracy z Uniwersytetem w Rostocku, Rostock, Niemcy). Druga dyscyplina: biologia. Drugi kierunek studiów: biologia;
  4. Metody fizyki statystycznej i analiza Bayes’a zastosowane do badań epidemiologicznych. Druga dyscyplina: biologia. Drugi kierunek studiów: biologia;
  5. Określenie kryteriów ustalenia bezpiecznych granic dawek promieniowania podczas całej kariery dla załogi statków kosmicznych przyszłych misji do bliskich obiektów kosmicznych (we współpracy z Uniwersytetem w Maynooth, Irlandia). Druga dyscyplina: biologia. Drugi kierunek studiów: biologia.

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  http://fermi.fiz.univ.szczecin.pl/~ferrari

  e-mail: franco.ferrari@usz.edu.pl

  tel.: +48 91 444 12 57

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów