• dr hab. Anna Cedro, prof. US

  Imię i nazwisko:
  dr hab. Anna Cedro, prof. US
  Instytut:
  Instytut Nauk o Morzu i Środowisku
  Dyscyplina naukowa:
  nauki o Ziemi i środowisku
  Kierunki studiów:
  geografia, geologia, biologia
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  1. (decyzja nr 6 PO4E 020 17) na realizację projektu badawczego: Zastosowanie analizy przyrostów rocznych drzew do określenia zmian klimatycznych na Nizinie Szczecińskiej. (kierownik grantu – Anna Belczyńska, obecnie Cedro,  1999/2000 rok), KBN.
  2. (decyzja nr 6 PO4E 016 19) na realizację projektu badawczego: Zapis współczesnych zmian klimatycznych w przyrostach radialnych  Pinus silvestris w ekstremalnych warunkach siedliskowych Pobrzeża Bałtyku i Pomorza. (kierownik grantu – Anna Belczyńska, obecnie Cedro,  2000/2001 rok), KBN.
  3. (decyzja nr 3608/IA/129/2000) na realizację grantu aparaturowego: Zestaw aparatury do pomiarów dendrometrycznych. (kierownik grantu – Anna Belczyńska, obecnie Cedro, 2000/2001 rok), KBN.
  4. (decyzja nr 0124/PO4/2002/23) na realizacją projektu badawczego: Rekonstrukcja temperatur na podstawie przyrostów rocznych rodzimych i obcych drzew iglastych. (kierownik grantu – Anna Cedro, realizacja 2002/2003), KBN.
  5.  (decyzja nr 2 PO4E 010 27) na realizację projektu badawczego: Dendrochronologiczna i dendroklimatologiczna analiza sekwencji przyrostów rocznych  dębu omszonego występującego na jedynym stanowisku w Polsce w  Rezerwacie „Bielinek” w porównaniu do kształtowania się słojów przyrostu rocznego u rodzimych gatunków dębów. (kierownik grantu – Anna Cedro, realizacja 2004/2005), KBN.
  6. (decyzja nr 2P04G 03228) na realizację projektu badawczego: Zmiany klimatyczne w ostatnim tysiącleciu na podstawie badań pomorskich torfowisk w oparciu o analizy o dużej rozdzielczości. (wykonawca – Anna Cedro, realizacja 2005/2007), KBN.
  7. (decyzja nr 129/04/E-341/S/2006-1) na realizację grantu aparaturowego: Zakup mikroskopu, binokularu, mikrotomu i oprogramowania do komputerowej analizy obrazu. (kierownik grantu – Anna Cedro, realizacja 2007-2008), KBN.
  8. (decyzja nr 3125/P01/2007/32) na realizację projektu badawczego: Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej torfowisk doliny Warty w sąsiedztwie zbiornika zaporowego „Jeziorsko”. (wykonawca – Anna Cedro, realizacja 2007-2010), KBN.
  9. (decyzja nr 4242/B/P01/2008/34) na realizację projektu badawczego habilitacyjnego: Chronologie przyrostów radialnych cisa pospolitego w Polsce i ich dendroklimatologiczna analiza. (kierownik grantu – Anna Cedro, realizacja 2008-2011), KBN/NCN.
  10. (decyzja nr 11H 11 010780) na realizację projektu w ramach Narodowego Rozwoju Programu Humanistyki (Moduł 1.1) pt.: Civitas et urbs Szczecin. Od  średniowiecza do współczesności. Północna część suburbium (kwartał I). (wykonawca – Anna Cedro,  realizacja 2012-2014).
  11. (decyzja NCNu nr UMO-2011/03/B/ST10/06157) na realizację projektu badawczego pt.: Dendrochronologiczna analiza jarzęba brekinii w Polsce. (kierownik projektu – Anna Cedro, realizacja 2012-2016), NCN.
  12. (decyzja NCNu nr 2013/11/B/ST10/04764 NN 306070540) na realizację projektu badawczego pt.: Zastosowanie analiz intensywności odbicia światła niebieskiego jako nowego źródła danych w dendrochronologicznych badaniach zmian klimatu Europy. (kierownik dr Ryszard Kaczka Uniwersytet Śląski, wykonawca – Anna Cedro, realizacja: 15.07.2014-14.07.2017).
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Baltic Forestry, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, The Holocene, Boreas, Geochronometria, Tree-Ring Research, Plant Div. Evol., Dendrochronologia, Polish Journal of Ecology, Dendrobiology, Forest Systems, Leśne Prace Badawcze, Forests

  Trzy najważniejsze publikacje:

  1. Lamentowicz M., Cedro A., Gałka M., Goslar T., Miotk-Szpiganowicz G., Mitchell E.A.D., Pawlyta J., 2008. Last millennium paleoenvironmental changes from a Baltic bog (Poland) inferred from stable isotopes, pollen, plant macrofossils and testate amoebae. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 265: 93-106.
  2. Obidziński, A., Kloss, M., Cedro, A. 2009. Is spontaneous restoration of raised mires vegetation possible?  A case study of the “Czarne Bagno” mire in Bystrzyckie Hills (South Poland), The Holocene 19(2): 229-239.
  3. Lamentowicz M., Milecka K., Gałka M., Cedro A., Pawlyta J., Lamentowicz Ł., Piotrowska N., van der Knaap W. 2009. Climate and human induced hydrological change since AD 800 in an ombrotrophic mire in Pomerania (N Poland) tracked by testate amoebae, macro-fossils, pollen, and tree-rings of pine. Boreas 38(2): 214-229.
  Inne osiągnięcia:
  • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską, październik 2004 r.
  • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych pracowników nauki „START” na rok 2005.
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  • Przyrosty roczne drzew jako archiwum zmian środowiskowych (ochrona środowiska, biologia, geografia).
  • Wpływ zmian klimatycznych na przyrosty roczne drzew (ochrona środowiska, biologia, geografia).
  • Aklimatyzacja obcych gatunków drzew (ochrona środowiska, biologia, geografia).
  • Rekonstrukcja przekształceń obszarów torfowiskowych na podstawie przyrostów rocznych drzew (ochrona środowiska, biologia, geografia).

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  dr hab. Anna Cedro, prof. US

  anna.cedro@usz.edu.pl

  Instytut Nauk o Morzu i Środowisku

  Uniwersytet Szczeciński, ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin

  tel. 91 444 2529

  https://nms.usz.edu.pl/

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów