• dr Agnieszka Maruszewska

  Imię i nazwisko
  dr Agnieszka Maruszewska
  Instytut, katedra lub zakład:
  Instytut Biologii
  Dyscyplina naukowa:
  nauki biologiczne
  Kierunki studiów:
  biologia
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze :
  Projekt „Wpływ redukcyjnej aktywacji przeciwnowotworowych antybiotyków antracyklinowych i ich syntetycznych analogów na przywracanie aktywności cytotoksycznej w stosunku do komórek nowotworowych o oporności wielolekowej wywodzących się z guzów litych”, ” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, (wykonawca projektu w latach 2014-2016).
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Publikacje w czasopismach recenzowanych: Journal of Pharmacy and Pharmacology, Pharmacological Reports, Phytotherapy Research, Chemosphere.

  Trzy najważniejsze publikacje:

  The influence of polyphenols on metabolic disorders caused by compounds released from plastics – review, Chemosphere, 2019, 240: 124901. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.124901.

  Antitumour effects of selected plant polyphenols, gallic acid and ellagic acid, on sensitive and multidrug resistant leukaemia HL60 cells. Phytotherapy Research, 2019, (4): 1208-1221. DOI: 10.1002/ptr.6317.

  Magnetotactic Bacteria and Magnetosomes as Smart Drug Delivery Systems: A New Weapon on the Battlefield with Cancer? Biology, 2020, 9(5): 102. doi: 10.3390/biology9050102.

  Inne osiągnięcia:
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  • „Wpływ ekstraktów roślinnych na apoptozę komórek nowotworowych”, projekt dla studiujących Biologię oraz Biotechnologię;
  • „Badanie potencjału antyoksydacyjnego ekstraktów roślinnych”, projekt dla studiujących Biologię oraz Biotechnologię;
  • „Badanie potencjału chemioprewencyjnego ekstraktów roślinnych wobec komórek prawidłowych”, projekt dla studiujących Biologię oraz Biotechnologię;
  • „Protekcyjny wypływ ekstraktów roślinnych na komórki prawidłowe narażone na działanie ksenobiotyków z znanieczyszczeń środowiskowych”, projekt dla studiujących Biologię oraz Biotechnologię lub Ochronę i Inżynierię Środowiska Przyrodniczego.

  Możliwe są również inne tematy mieszczące się w ramach badań nad potencjałem protekcyjnym i terapeutycznym roślin oraz substancji pochodzenia roślinnego.

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  e-mail: agnieszka.maruszewska@usz.edu.pl

  tel.: +48 91 4441554

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów