Na Interdyscyplinarnym seminarium badawczym studentki i studenci uczestniczący w ISZ prezentują swoje indywidualne projekty badawcze; przedstawiają ich tematy, cele, hipotezy i wyniki. Jednocześnie rozwijają zdolności komunikacyjne umożliwiające skuteczną współpracę w zespołach interdyscyplinarnych.

Moderatorem seminarium jest dr hab. Maciej Witek, prof. US. W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 seminaria odbywają się w niżej podanych termnach w sali 091 w budynku US przy ul. Krakowskiej 71-79.

Harmonogram spotkań seminarium w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Harmonogram spotkań seminarium w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Harmonogram spotkań seminarium w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Harmonogram spotkań seminarium w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Harmonogram spotkań seminarium w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

 • 06.03.2020, Janina Mękarska, Przydatność cech uznanych za dystynktywne dla psychopatii na rynku pracy w opinii pracodawców
 • 24.04.2020, Paulina Szcześniak, Okrzemki (Bacillariophyta) Gedaniella mutabilis i G. flavovirens wyizolowane z Morza Bałtyckiego jako odnawialne źródło biomateriału
 • 08.05.2020, Maksymilian Dzikowski, „Skansen Świdwie”. Konceptualizacja i realizacja pomysłu utworzenia archeologicznego muzeum na wolnym powietrzu w gminie Police
 • 15.05.2020, Louise van Wijgerden, Jak przeciwdziałać nudzie? Opinie nauczycieli języka niemieckiego klas I-III szkoły podstawowej
 • 22.05.2020, Janina Mękarska, TBA
 • 29.05.2020, Olga Szynkaruk, TBA
 • 05.06.2020, Katarzyna Malicka, TBA
 • 12.06.2020, Kamil Węgorowski, TBA
 • 19.06.2020, Aurelia Bajerska, TBA
 • 26.06.2020, Joanna Strzelczyk, TBA

Tematy spotkań w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

 • 04.10.2019, spotkanie organizacyjne
 • 18.10.2019, Katarzyna Malicka, Czytelność treści na stronach internetowych uczelni wyższych. Analiza językoznawcza i kognitywistyczna
 • 08.11.2019, Olga Szynkaruk, Memy, Owidiusz i termin-wytrych, czyli Urbs Roma a krytyczna analiza dyskursu
 • 22.11.2019, Louise van Wijgerden, Wykorzystanie metod aktywizujących i pomocy dydaktycznych na lekcjach języka niemieckiego w klasach I-III
 • 29.11.2019, Aurelia Bajerska, Długość kadencji prezesa zarządu- przyczyna czy skutek?
 • 13.12.2019, Paulina Szcześniak, Okrzemki (Bacillariophyta) Gedaniella mutabilis i G. flavovirens wyizolowane z Morza Baltyckiego jako odnawialne źródło biomateriału
 • 20.12.2019, Kamil Węgorowski, TBA
 • 10.01.2020, Joanna Strzelczyk, Uwarunkowania środowiskowe osadnictwa na wyspie Wolin. Wpływ dzialalności człowieka na przemiany paleogeograficzne wyspy Wolin
 • 17.01.2020, Maksymilian Dzikowski, Etnolingwistyka w rekonstrukcji mitu – podstawowe uwagi o badaniach archaicznego obrazu świata
 • 24.01.2020, Sara Kwiecień, TBA

Tematy spotkań w roku akademickim 2018/2019

 • 19.10.2018, Sara Kwiecień, Wpływ intonacji i akcentu zdaniowego na odczytywanie pośrednich aktów mowy i implikatur konwersacyjnych
 • 26.10.2018, Kamil Węgorowski, Sytuacja społeczno-prawna kobiet oraz wychowanie i edukacja dzieci w okresie pryncypatu
 • 16.11.2018, Dominik Górecki, Ekonomiczno–energetyczny współczynnik EROI i sposób na porównanie efektywności źródeł energii
 • 23.11.2018, Janina Mękarska, Normy zdrowia psychicznego, a strategie komunikacyjne psychopatów
 • 07.12.2018, Paulina Kluczewska, Refleksyjność w uczeniu się i nauczaniu języków obcych na studiach neofilologicznych – na przykładzie studentów filologii germańskiej
 • 14.12.2018, Louise van Wijgerden, Doświadczanie nudy a proces aktywizacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym w nauczaniu języka obcego – na przykładzie języka niemieckiego w kl.I-III
 • 21.12.2018, Maciej Witek, Myślenie wolne, myślenie szybkie i implikatury skalarne. O zaletach podejścia interdyscyplinarnego
 • 11.01.2019, Joanna Strzelczyk, Zalew Szczeciński  jako obszar aktywności człowieka w świetle procesów osadniczych, sedymentacyjnych i geomorfologicznych – od starożytności do czasów nowożytnych
 • 18.01.2019, Olga Szynkaruk, Urbs Roma w narracjach historycznych i współczesnych
 • 25.01.2019, Paulina Szcześniak, Wykorzystanie mikroorganizmów z Morza Bałtyckiego do produkcji nowych materiałów dla przemysłu farmaceutycznego
 • 01.03.2019, Olga Szynkaruk, The Exile’s Lament. Solitude and Togetherness in Ovid’s Later Works
 • 08.03.2019, Kamil Węgorowski, Obraz kolektywnej samotności – studium przypadku na podstawie młodzieży z ChRL, Japonii i Korei Południowej
 • 15.03.2019, Aurelia Bajerska, Determinanty długości kadencji prezesów spółek z sektora nieruchomości notowanych na GPW
 • 29.03.2019, Janina Mękarska, Czy empatia jest niezbędna do rozumienia ironii?
 • 26.04.2019, Sara Kwiecień, Wpływ płci nadawcy na rozpoznawanie aktów mowy
 • 24.05.2019, Louise van Wijgerden, Charakterystyka dziecka w wieku wczesnoszkolnym
 • 07.06.2019, Dominik Górecki, Reaktory jądrowe nowych generacji – HTGR oraz DFR
 • 14.06.2019, Paulina Szcześniak, Wykorzystanie mikroorganizmów z Morza Bałtyckiego do produkcji nowych materiałów dla przemysłu farmaceutycznego
 • 26.06.2019, Paulina Kluczewska, Uczenie się języka niemieckiego w ramach studiów neofilologicznych – przekonania i oczekiwania studentów, a rzeczywistość akademicka
 • 26.06.2019, Joanna Strzelczyk, Uwarunkowania środowiskowe osadnictwa na wyspie Wolin. Wpływ zmian środowiska na rozwój linii brzegowej wyspy