• dr hab. Tomasz Bernat, prof. US

  Imię i nazwisko

  dr hab. Tomasz Bernat, prof. US

  Instytut, katedra lub zakład:

  Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomii

  Dyscyplina naukowa:

  ekonomia i finanse

  Kierunki studiów:

  ekonomia, zarządzanie

  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze :
  • Ekonomiczne i genetyczne czynniki przedsiębiorczości studentów, NCBiR, RID, 2019-2020,
  • Laboratorium Kreatywnego Myślenia, Santander Bank, 2018/2019,
  • Brikolaż ekonomii finansów i zarzadzania, NCBiR, 2017-2018,
  • Proecological restructuring for job, 2011-2015, Komisja Europejska, &-Program Ramowy, Marie Curie Action, IRSES.
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:
  • „Journal of International Studies”,
  • „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”,
  • „Marketing i rynek”.

  Publikacje:

  • Entrepreneurship – Risk – Genes, experimental study. Part 1 – entrepreneurship and risk relations, Tomasz Bernat, Agnieszka Maciejewska-Skrendo, Marek Sawczuk. Journal of International Studies, 2016, Vol. 9 No 3, s. 270-278.
  • Przedsiębiorczość a wsparcie rodziny przy tworzeniu podmiotu gospodarczego na przykładzie badań studentów Uniwersytetu Szczecińskiego / Aleksandra Gąsior, Tomasz Bernat. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, T.18 zesz. 12 cz. 1, s. 241-252.
  • Entrepreneurship and higher earnings expectations vs. risk of business set up, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Tyt. nr 450: Polityka ekonomiczna 2016, nr 450, s. 25-34, DOI: 10.15611/pn.2016.450.02.
  Inne osiągnięcia:

  Staże w krajach UE (Niemcy, Francja, Litwa) oraz poza UE (Szwajcaria, Ukraina.

  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  • „Przedsiębiorczość” w połączeniu z biologią, kognitywistyką lub socjologią;
  • „Ekonomia i decyzje ekonomiczne – podstawy decyzji ekonomicznych” w połączeniu z kognitywistyką lub biologią;
  • „Dziennikarstwo ekonomiczne” w połączeniu z językoznawstwem lub literaturoznawstwem.

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  tomasz.bernat@usz.edu.pl

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów