• prof. zw. dr hab. Wanda Skoczylas

  Imię i nazwisko:
  prof. zw. dr hab. Wanda Skoczylas
  Instytut, katedra lub zakład:
  Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Rachunkowości
  Dyscyplina naukowa:
  ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
  Kierunki studiów:
  finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  • Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstw polskich, Projekt nr 2H02D050 25, finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w okresie 04.11.2003 – 03.05.2006 (kierownik)
  • Kluczowe indykatory osiągnięć w zarządzaniu wynikami przedsiębiorstw, projekt badawczy własny NN115436640 finansowany ze środków narodowego Centrum Nauki w okresie -03.05.2011-31.12.2015  (kierownik).
  • Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1.„Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.1/04/2009; 28/02/2011  (wykonawca).
  • Grant promotorski pt. Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstw, Edyta Mioduchowska-Jroszewicz.
  • Diagnoza sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie w kontekście jego restrukturyzacji na podstawie umowy 4/G/2011 z TNOiK O/Szczecin.
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:
  • Performance Measurement and Financial Results in Polish Enterprises: Empirical Evidence w: Efficiency in Business and Economics : proceedings from the 7th International Conference on Efficiency as a Source of the Wealth of Nations (ESWN), Wrocław 2017 wsp. P. Waśniewski.
  • Behavioral Aspects of Performance Measurement System in Enterprises, w:Neuroeconomic and Behavioral Aspects of Decision Making, Proceedings of the 2016 Computational Methods in Experimental Economics (CMEE) Conference, red. K. Nermend, M. Łatuszyńska, Springer, Switzerland, 2017, wsp. P. Waśniewski.
  • Wskaźniki i systemy wskaźników ekonomicznych w pomiarze dokonań przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T.CMXXXIX (865), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 295.
  Inne osiągnięcia:
  • Nagroda im. prof. dr St. Skrzywana rok 2000.
  • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za rok 2003.
  • Promotor nagrodzonej pracy magisterskiej autorstwa Alicji Marcjaniuk pt. Wpływ Leasingu zwrotnego na wartość spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2005-2014.
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  • Controlling (zarządzanie) i analiza finansowa (finanse) w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Controlling (zarządzanie) marketingu i sprzedaży, produkcji, zaopatrzenia, logistyki, personalny, finansowy (finanse)
  • Rachunek kosztów (rachunkowość zarządcza) w controllingu (zarządzanie)
  • Instrumenty controllingu (zarządzanie) projektowania systemów i procesów (socjologia, psychologia) pozyskiwania informacji (rachunkowość zarządcza) instrumenty analizy danych (ekonomia)
  • Informatyczne (informatyka) wsparcie controllingu (zarządzanie) w przedsiębiorstwach
  • Wpływ controlling (zarządzanie) na zachowania ludzi i decyzje biznesowe (kognitywistyka komunikacji)
  • Wpływ systemów pomiaru dokonań (zarządzanie) na zachowania (motywację) pracowników (kognitywistyka komunikacji)
  • Ocena niezamierzonych konsekwencji systemu pomiaru dokonań (zarządzania dokonaniami) , tj. krótkowzroczność, gry lub manipulowanie danymi (socjologia)
  • Typy osobowości w zawodzie księgowych (rachunkowość, kognitywistyka komunikacji)
  • Ocena zagrożenia upadłością organizacji (ekonomia, finanse, prawo)

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  wanda.skoczylas@usz.edu.pl, 0914442033

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów