• prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak

  Imię i nazwisko:
  prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
  Instytut, katedra lub zakład:
  Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Ogólnej, Dydaktyki i Studiów Kulturowych
  Dyscyplina naukowa:
  pedagogika
  Kierunki studiów:
  pedagogika
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  • 2010-2011: Projekty biegu życia uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Pomorzu Zachodnim; NCN (kierownik projektu);
  • 2012-2013: Trzecia generacja praw człowieka w edukacji. Świadomość krytyczna i transfer praw poprzez zastosowanie technologii informacyjno komunikacyjnych; MNiSW (kierownik projektu);
  • 2013-2015: Stimulators and inhibitors of culture of trust in educational interactions assisted by ICT (SIT); ERC Brussels  (realizator w projekcie);
  • 2015-2016: Globalne obywatelstwo – rozwój krytycznej świadomości solidarności poprzez stosowanie ICT (GCS); MNiSW (kierownik projektu);
  • 2015-2019: European Doctorate in Teacher Education (EDiTE); Horizon 2020, Brussels (realizator w projekcie);
  • 2017-2021: Technologies of Imaging in Communication, Art, and Social Sciences; Horizon 2020 (realizator w projekcie).
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  The New Educational Review, General and Professional Education, Rocznik Pedagogiczny, Studia Pedagogiczne, Przegląd Badań Pedagogicznych, Pedagogika Szkoły Wyższej

  Trzy najważniejsze publikacje:

  • Pedagogika emancypacyjna, GWP, Gdańsk 2006.
  • Fabryki dyplomów czy universitas?  O „nadawiślańskiej” wersji Procesu Bolońskiego, IMPULS, Kraków 2013.
  • Proces emancypacji kultury szkoły, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
  Inne osiągnięcia:
  Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  • Problematyka praw człowieka i praw dziecka – aplikacje do praktyki edukacyjnej (prawo, nauki o bezpieczeństwie);
  • Zarządzanie w oświacie (nauki o zarządzaniu, ekonomia);
  • Procesy upełnomocniania i emancypacji poprzez edukację (socjologia, psychologia, filozofia, filologie).

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  e-mail:   maria.czerepaniak-walczak@usz.edu.pl; tel.: 91 444 37 73

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów