• prof. zw. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska

  Imię i nazwisko:
  prof. zw. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska
  Instytut, katedra lub zakład:
  Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Rachunkowości
  Dyscyplina naukowa:
  ekonomia i finanse
  Kierunki studiów:
  finanse i rachunkowość, ekonomia
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  1. Potencjał podatkowy przedsiębiorstw polskich w kontekście idei ujednolicenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych i harmonizacji prawa podatkowego w Unii Europejskiej (NN113 291337) 2009-2013 Narodowe Centrum Nauki
  2. Wpływ systemu podatkowego na wartość przedsiębiorstwa (na przykładzie przedsiębiorstw budowlanych) NN 113 338238 – 2010-2013 Narodowe Centrum Nauki
  3. Koncepcja badania płynności finansowej gminy jako grupy kapitałowej (na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego) projekt realizowany w PWSZ w Wałczu 2009-2013 Narodowe Centrum Nauki
  4. Podatkowa tarcza amortyzacyjna a wartość inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw, Nr 2 H02C 098 22, 2000-2003, Komitet Badań Naukowych
  5. Kreacja kredytów dla sektora niefinansowego i budżetowego jako czynniki wzrostu gospodarczego (zakończony 31.12.2000 Nr 1 H02C 041 18, Kierownik: Teresa Lubińska)
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz najważniejsze publikacje:

  Ekonomista, Gospodarka Narodowa, Ekonometria, Finanse, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Neue Wirtschafts-Briefe, Bank i Kredyt, Doradca podatkowy, International Journal of Accounting and Taxation, Folia Oeconomica Stetinensia.

  Najważniejsze publikacje:

  • Kapitał i podatki. Wydawnictwo US, Szczecin 2020 (monografia).
  • Kapitał i podatki w nauce finansów przedsiębiorstw Journal „Finanse” vol 4, Warszawa PAN INoF p. 117-133, 2011.
  • Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania a finanse przedsiębiorstwa, Ekonomista 4/2016, pp. 583-606, 2016.
  • Common Consolidated Corporate Tax Base (Ccctb), In the Theory of Corporate Finance, International Journal of Accounting and Taxation, Vol. 4, No. 1, pp. 1-14, Published by American Research Institute for Policy Development, USA June 2016.
  Inne osiągnięcia:
  • Nagroda Indywidualna I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznana w roku 2006 za książkę „Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami”.
  • Nominacja do Nagrody Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów w 2016r., za książkę „Introduction to the Study on Harmonization of Corporate Tax in the European Union”.
  • Brązowy Medal Zasługi (2004).
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2010).
  • Uniwersytet w Passau (Niemcy) stypendium Tempus 1996 r.
  • Wyższa Szkoła Zawodowa w Wismarze (Niemcy) 2000 r.
  • Turkey, EAA workshop Writing to Publish in International Accounting Journals, Istanbul University School of Business, February 2015 r.
  • European School of English Malta lipiec – sierpień 2015 r.
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  • Zasady podatkowe w praktyce finansów przedsiębiorstwa – kierunek finanse i rachunkowość oraz prawo;
  • Tarcze podatkowe w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa – kierunek finanse i rachunkowość oraz zarządzanie;
  • Istota kapitału i źródeł finansowania w finansach przedsiębiorstw – kierunek finanse i rachunkowość oraz ekonomia;
  • Podatki w finansach przedsiębiorstw – kierunki finanse i rachunkowość, ekonomiczno-prawny, prawo;
  • Wydajność fiskalna podatków lokalnych – kierunki finanse i rachunkowość,  prawo;
  • Miary ciężaru podatków bezpośrednich w przedsiębiorstwie – kierunki finanse i rachunkowość,  prawo;
  • Neutralność podatku od towarów i usług dla finansów przedsiębiorstwa – kierunki finanse i rachunkowość,  prawo;
  • Zarządzanie kapitałem amortyzacyjnym w finansach przedsiębiorstwa kierunki finanse i rachunkowość,  zarządzanie;
  • Doradztwo podatkowe – kierunki finanse i rachunkowość,  ekonomiczno-prawny;
  • Strategie podatkowe i finanse przedsiębiorstw;
  • Prawo podatkowe i ekonomiczne skutki podatków.

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  e-mail: Jolanta.Iwin-Garzynska@usz.edu.pl,  tel. 91-444-1935

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów