• prof. dr hab. Piotr Niedzielski

  Imię i nazwisko:
  prof. dr hab. Piotr Niedzielski
  Instytut, katedra lub zakład:
  Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
  Dyscyplina naukowa:
  nauki o zarządzaniu i jakości
  Kierunki studiów:
  zarządzanie, logistyka
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  • Centra Usług Wspólnych jako czynnik wiedzy i innowacji na rzecz wzrostu gospodarczego” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy numer UMO-2011/03/B/HS4/05890. Lata: 2013-2016.
  • Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług Service Inter Lab – Urząd Marszałkowski WZ –RPO WZ – lata 20110-2015.
  • e-Pionier –SmartLab – Centrum Akceleracyjne mające na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3. Programu operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 LATA 2018 -2020.
  • Learning Initiatives in Civil Environments – LINCE – ERAZMUS Plus – 2017-2019.
  • „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza – Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: „Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki” (2019-2021).
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Czasopisma ekonomiczno-zarządcze, w tym związane z branżą TSL;

  najważniejsze publikacje:

  • Niedzielski, Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych. Ujęcie modelowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie, Szczecin 2013
  • P. Niedzielski, N. Gust-Bardon, Kształtowanie regionalnych systemów innowacji. Doświadczenia Polski i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytet Szczeciński 2016
  Inne osiągnięcia:
  Wyróżnienia i nagrody Ministra Infrastruktury
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  • Identyfikacja i zarządzanie interesariuszami projektów (inwestycyjnych, ekologicznych, społecznych) w województwie zachodniopomorskim.
  • Innowacje i procesy innowacyjne – studia przypadków
  • Skandynawskie Modele Biznesowe (w tym rola partycypacji, zaufania społecznego).
  • Cyfryzacja gospodarki i tzw. przemysł 4.0. – skutki społeczno-gospodarcze np. zjawisko prosumcji, zjawisko „uberyzacji”, zjawisko crowdsorsingu.
  • Region i jego środowisko innowacyjne (przemysły kreatywne i jego składowe/ determinanty).

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  Piotr.Niedzielski@usz.edu.pl

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów