• prof. dr hab. Iga Rudawska

  Imię i nazwisko:
  prof. dr hab. Iga Rudawska
  Instytut, katedra lub zakład:
  Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomii
  Dyscyplina naukowa:
  ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
  Kierunki studiów:
  ekonomia, Public Management, dziennikarstwo i zarządzanie mediami, zdrowie publiczne, prawo medyczne, zarządzanie
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:

  Laboratorium Kreatywnego Myślenia, Innowacyjni 2018/19, Projekt Santander Universidades 01.07.2018-31.12.2020

  Zbuduj swoją przyszłą karierę już dziś -Młodzieżowy Uniwersytet Szczeciński, Projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 01.07.2018-30.09.2021

  Metodyka oceny jakości obsługi pacjenta w zintegrowanej opiece zdrowotnej, Projekt Narodowego Centrum Nauki, 01.2013-01.2015

  Zarządzanie zaufaniem instytucjonalnym w relacji pacjent-lekarz, Projekt Narodowego Centrum Nauki, 01.2012-12.2015

  Marketing relacyjny źródłem konkurencyjności rynku edukacyjnego, Grant promotorski Narodowego Centrum Nauki, 05.2011-11.2013

  Integrated healthcare – combining efficiency and quality – best practices in UK and implications for Poland, Projekt realizowany w ramach stypendium Dekaban-Liddle Foundation, 04-07.2014

  Consumer Behaviour  Erasmus Network, Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Erasmus LifeLong Learning Programme, Jean Monnet, 10.2009-12.2012

  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Economics & Sociology, Transformations in Business and Economics, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Management Issue, Economics and Management, International Entrepreneurship Review, Springer

  Trzy najważniejsze publikacje:

  Rudawska I., Krot K., Is patient satisfaction the key to promote compliance in health care sector?, Economics & Sociology 2019, vol. 12 no. 3, s. 291-299.

  Rudawska I., Kowalik J, Towards university-business cooperation, International Entrepreneurship Review 2019, Vol. 5 No 2, s. 91-105.

  Rudawska I., Kaufmann R., A quality management model for integrated healthcare in Poland, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development 2015, vol. 11 no. 2/3, s. 247-266.

  Inne osiągnięcia:

  Wystąpienia naukowe m.in. na: Harvard University (USA), Humboldt University (Niemcy), University of Vienna (Austria), University of Manchester (Wielka Brytania), Leeds Metropolitan University (Wielka Brytania).

  SENIOR FELLOWSHIP, staż naukowy na University of Glasgow (Wielka Brytania).

  Staże szkoleniowe w ramach Erasmus LifeLong Learning Programme:  Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Niemcy), Tallinn University of Technology (Estonia), Eotvos Lorand University (Węgry).

  Wykładowca na Summer School „European Recovery Leadership – Striving Forward”, Technological Educational Institute of Crete (Grecja).

  Visiting Professor, Univeristy of Vitez (Bośnia i Hercegowina).

  Laureatka Nobla Zachodniopomorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, 2015.

  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:

  Ekonomika zdrowia; Zarządzanie obsługą pacjenta; Jakość i efektywność systemów opieki zdrowotnej; Marketing usług medycznych; Komunikacja lekarz-pacjent; Zintegrowana komunikacja marketingowa w opiece zdrowotnej; Zarządzanie podmiotami leczniczymi; Społeczny wymiar zdrowia;

  II dyscyplina: nauki o zdrowiu, socjologia, nauki prawne, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

  II Kierunek: Zdrowie publiczne; Socjologia, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Turystka

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  iga.rudawska@usz.edu.pl

  tel. 91 444 20 81

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów