• dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US

  Imię i nazwisko

  dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US

  Instytut, katedra lub zakład:

  Instytut Ekonomii i Finansów

  Dyscyplina naukowa:

  Ekonomia i finanse

  Kierunki studiów:

  finanse i rachunkowość, zarządzanie, ekonomia

  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze :
  1. Podmioty sektora publicznego i prywatnego wobec zagrożenia niewypłacalnością .Procesy naprawcze i dostosowawcze w warunkach zmienności otoczenia-perspektywa międzynarodowa, 2012-2016, Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu)
  2. Strategie zachowań jednostek sektora MŚP wybranych krajów Europy Wschodniej wobec zjawisk kryzysu globalnego, 2009 – 2012, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Badań Naukowych (kierownik projektu)
  3. Analiza komparatywna instrumentów wspierających proces restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce i USA. Etap II”, 2007-2008, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Badań Naukowych (kierownik projektu)
  4. Analiza komparatywna instrumentów wspierających proces restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce i USA. Etap I”, 2007-2008, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Badań Naukowych (kierownik projektu)

   

  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Eliminating the Effects of the Companies Insolvency Risk: a Model Approach (współautor). World Journal of Applied Economics 3/2017.

  The Financial  distress of Public Sector Entities. Causes and Risk Factors. Emirical Evidence form Europe in the Post Crisis Period (współautor artykułu/rozdziału). Risk Management in Public Administration. Springer. 2017.

  Enterprise insolvency and the effects on the local and regional community: the social economy perspective (współautor artykułu) Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 2016.

  Inne osiągnięcia:

  Nagroda za osiągnięcia naukowe Rektora SGGW w Warszawie

  Staż naukowy w University of Vaasa, Finland

  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:

  „Finanse przedsiębiorstw” – dyscyplina naukowa w zależności od perspektywy rozpatrywania

  „Niewypłacalność, restrukturyzacja, bankructwa przedsiębiorstw” – dyscyplina naukowa w zależności od perspektywy rozpatrywania

  „Kryzysy makro i mikroekonomiczne” – socjologia

  „Finanse behawioralne” – socjologia

  „Nowoczesne modele biznesowe przedsiębiorstw – ujęcie finansowe i zarządcze” – w zależności od perspektywy rozpatrywania

  „Trendy gospodarcze” – matematyka

  „Zrównoważony rozwój” – dyscyplina naukowa w zależności od perspektywy rozpatrywania

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  malgorzata.porada-rochon@usz.edu.pl

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów