• dr hab. Magdalena Zioło, prof. US

  Imię i nazwisko:
  dr hab. Magdalena Zioło, prof. US
  Instytut, katedra lub zakład:
  Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Finansowych
  Dyscyplina naukowa:
  ekonomia i finanse
  Kierunki studiów:
  Finanse i rachunkowość, Zarządzanie, Ekonomia, Logistyka, Turystyka i rekreacja,
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  • Wpływ instytucji finansowych na budowanie zrównoważonej wartości w modelach
  • biznesowych przedsiębiorstw a ryzyko ESG, 2018-2022, NCN.
  • Finansowanie rozwoju zrównoważonego. Determinanty, Efektywność, Modelowanie, 2018-2021, NCN.
  • e-Pionier -SmartLab – Centrum Akceleracyjne mające na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3. Programu operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020  LATA 2018 -2020.
  • Podmioty sektora publicznego i prywatnego wobec zagrożenia niewypłacalnością. Procesy naprawcze i dostosowawcze w warunkach zmienności otoczenia. Perspektywa międzynarodowa. 2012-2015, NCN.
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Czasopisma z zakresu finansów, bankowości i zarządzania.

  Trzy najważniejsze publikacje:

  • Financing Sustainable Development. Key Challenges and Prospects. Editors: Ziolo, Magdalena, Sergi, Bruno S. (Eds.), Palgrave studies in imapct finance 2019.
  • Ziolo, K. Kluza, A.Spoz, Impact of Sustainable Financial and Economic Development on Greenhouse Gas Emission in the Developed and Converging Economies, Energies 2019, 12(23), 4514; https://doi.org/10.3390/en12234514
  • Social, Economic, and Environmental Impacts Between Sustainable Financial Systems and Financial Markets, M. Ziolo editor, IGI Global 2019, DOI: 10.4018/978-1-7998-1033-9
  Inne osiągnięcia:
  • III ogólnopolska nagroda w konkursie miesięcznika „Samorząd Terytorialny” na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie, nagroda Rektora SGGW 2015, Best Paper Award Konferencja SAN, Bezpieczeństwo publiczne obrotu gospodarczego, 2015.
  • Dekaban-Liddle Senior Fellowship, University of Glasgow, Scotland (2013/2014); Institute of Finance and Economics (IFE) Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia, Erasmus plus IMPAKT; Visiting Professor. 2015-2018, University Hasan Prishtina,  Kosovo, liczne zagraniczne staże naukowo-dydaktyczne oraz pobyty studialne m.in. w Brukseli, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji i USA.
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  • Financing sustainable development (Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego, Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego);
  • Finance and negative externalities (Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego, praca socjalna)
  • Sustainable business models and sustainable value creation. Perspective of companies and financial market (Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego, Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego)
  • Sustainable fiancial systems versusu ESG risk (Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego, Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego).

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  magdalena.ziolo@usz.edu.pl

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów