• dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US

  Imię i nazwisko:
  dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US
  Instytut:
  Instytut Socjologii
  Dyscyplina naukowa:
  nauki socjologiczne
  Kierunki studiów:
  socjologia, menedżer dziedzictwa kulturowego
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:

  Kierownik projektu badawczego finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki (nr projektu PNFN nr 200331/2015-28): Resacralisation and desacralisation of urban spaces: Negotiating sacred places in Poland and Germany. (2016).

  Kierownik zespołu badawczego przygotowującego diagnozę stanu edukacji kulturowej w woj. Zachodniopomorskim (w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018, podmiot realizujący zadanie: Zachodniopomorskie Forum Kultury/ Złocieniecki Ośrodek Kultury nr projektu MKiDN 6462/16) (2016).

  Kierownik projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury 2015: Nowe role środowisk twórczych: pracownicy socjalni, terapeuci, doradcy. Nr projektu MKiDN 59330/14 (06158/15), podmiot realizujący zadanie: Stowarzyszenie Media Dizajn, Szczecin (2015).

  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Czasopisma: Society, Space and Polity, Geoforum, Studia Socjologiczne, Przegląd Socjologiczny,  Studia Miejskie, Czas Kultury.

  Najważniejsze publikacje:

  • Kowalewski, M., & Bartłomiejski, R. (2020). Is it research or just walking? Framing walking research methods as “non-scientific”. Geoforum, 114, 59-65.
  • Kowalewski, M. (2019). Dissatisfied and Critical Citizens: the Political Effect of Complaining. Society, 56(5): 453-460.
  • Kowalewski M. (2016), Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast, Kraków: ZW NOMOS.
  Inne osiągnięcia:
  Stypendium KWERENDA Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Temat badawczy: Tradycje i innowacje form protestu w przestrzeni miejskiej. Repertuar ruchów społecznych w Republice Federalnej Niemiec w latach 1945-1990. Umowa z dn. 8 listopada 2012 nr KW 1/2012, realizacja: luty 2013. Archiv des Hamburger Instituts für Sozialforschung
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:

  Ruchy miejskie i miejski aktywizm (druga dyscyplina/kierunek studiów: historia, politologia, geografia, gospodarka przestrzenna)

  Miasta portowe w procesie zmian (druga dyscyplina/kierunek studiów: ekonomia, geografia)

  Kultura miejska i pedagogika miasta (druga dyscyplina/kierunek studiów: kulturoznawstwo, animacja kulturowa, nauki o literaturze, historia)

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  maciej.kowalewski@usz.edu.pl

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów