• dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US

  Imię i nazwisko:
  dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US
  Instytut:
  Instytut Ekonomii i Finansów
  Dyscyplina naukowa:
  ekonomia i finanse
  Kierunki studiów:
  finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie, ekonomiczno-prawny
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  • Metodyka wyceny przedsiębiorstw, (projekt zespołowy KBN, funkcja: wykonawca).
  • Wieloczynnikowy model szacowania kosztu kapitału własnego – podejście operacyjne, (projekt badawczy nr 5 H02B00320, funkcja: główny wykonawca)
  • Premia z tytułu kontroli na polskim rynku kapitałowym, (projekt badawczy nr N N113 122934, funkcja: główny wykonawca),
  • Standardy wyceny przedsiębiorstw, (projekt badawczy nr N N113 316038, funkcja: główny wykonawca),
  • Dyskonto z tytułu braku płynności rynkowej w wycenie przedsiębiorstw, (projekt badawczy nr N N113 367840, funkcja: główny wykonawca),
  • Metodologia wyceny opcji realnych wykorzystująca dwukrotną symulację Monte Carlo, (projekt badawczy nr N N 113 344140, funkcja: główny wykonawca).
  • Wartość rynkowa i wyniki finansowe przedsiębiorstwa a sukcesja stanowiska prezesa (projekt badawczy nr 2014/15/B/HS4/04355, funkcja: kierownik).
  • Wpływ transakcji leasingu zwrotnego na wartość rynkową i wyniki finansowe przedsiębiorstw, (projekt badawczy nr 2015/19/N/HS4/03029, funkcja: opiekun naukowy).
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:
  • Emerging Markets Finance and Trade, Baltic Journal of Management, Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance, Transformations in Business&Economics, Ekonomista, Orgamizacja i Kierowanie, e-finanse, Przegląd Organizacji.

  Najważniejsze publikacje:

  • What drives shareholders’ reaction and wealth effect in block trades – Evidence from the Warsaw Stock Exchange, Emerging Markets Finance and Trade 54(7), 2018, s. 1586-1607, (współautorzy: Mateusz Czerwiński, Agnieszka Preś-Perepeczo).
  • CEO succession puzzle on the polish capital market, Baltic Journal of Management 13(4), 2018, s. 582-604 (współautorzy: Mateusz Czerwiński, Agnieszka Preś-Perepeczo, Tomasz Wiśniewski).
  • Should They Stay or Should They Go? CEO Appointments and Performance in a Transitional Economy, Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, forthcoming (2020), współautorzy: Mateusz Czerwiński, Stephen Ferris, Agnieszka Preś-Perepeczo, Tomasz Wiśniewski).
  Inne osiągnięcia:
  • Jest autorką 50 ekspertyz z zakresu finansów przedsiębiorstw. Odbyła staże na Athens University of Economics and Business Science, University of Leicester, w Szkole Biznesu w Lizbonie (INDEG/ISCTE – Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial) oraz w Central European University. Stypendystka Fundacji im. Stefana Batorego. Należy do następujących organizacji zawodowych: Multinational Finance Society, Society for the Study of Emerging Markets, European Financial Management Association. Regularnie recenzuje artykuły dla takich periodyków naukowych jak: International Review of Financial Analysis, Journal of Banking and Financial Economics, Journal of Banking and Financial Economics, Bulletin of Economic Research, Multinational Finance Journal, Eastern European Economics, Emerging Markets Finance and Trade. Była kierownikiem i głównym wykonawcą kilku projektów finansowanych ze środków Narodowego centrum Nauki. Autorka kilu monografii naukowych oraz ponad 150 artykułów naukowych.

  Wiodące konferencje międzynarodowe, w których brała udział:

  • The 21st Annual Conference of the Multinational Finance Society (MFS), 29.06 – 2.07.2014 Prage, Czech Republic,
   Presented paper: Market Reactions to Control Transfer Within Block Trades in Public Companies – Empirical Evidence on the Warsaw Stock Exchange, Authors: Byrka-Kita K., Czerwiński M., Perepeczo A.
  • 14th FRAP – Finance, Risk and Accounting Perspectives Conference, University of Oxford, 22.09 – 24.09.2014,
   Presented paper: Block trades and corporate control on the Warsaw Stock Exchange, Authors: Byrka-Kita K., Czerwiński M., Perepeczo A.
  • Financial Management Association (FMA) European Conference, Helsinki, Finland, 9-10.06.2016,
   Presented paper: What Drives Shareholders’ Reaction And Wealth Effect In Block Trades – Empirical Evidence From The Warsaw Stock Exchange, Authors: Byrka-Kita K., Czerwiński M., Perepeczo A.
  • The 23rd Annual Conference of the Multinational Finance Society (MFS), Stockholm University Business School, Hanken School of Economics, Cyprus University of Technology, 26-29.06.2016, Stockholm, Sweden,
   Presented paper: What Drives Shareholders’ Reaction And Wealth Effect In Block Trades – Empirical Evidence From The Warsaw Stock, Authors: Byrka-Kita K., Czerwiński M., Perepeczo A.
  • The 16th FRAP – Finance, Risk and Accounting Perspectives ACRN Oxford Centre for interdisciplinary research, Cambridge, United Kingdom, 25-27.09.2017,
   Presented paper: CEO Succession Puzzle on the Polish Capital Market, Authors: Byrka-Kita K., Czerwiński M., Perepeczo A., Wiśniewski T.
  • The 24th Annual Conference of the Multinational Finance Society (MFS), Bucharest University of Economic Studies, School of International business and economics in BUES, The Institute for Economic Forecasting, the Romanian Academy, Bucharest, Romania, 25-28, June 2017,
   Presented paper: CEO Succession Puzzle on the Polish Capital Market, Authors: Byrka-Kita K., Czerwiński M., Perepeczo A.
  • The Society for the Study of Emerging Markets (SSEM) EuroConference 2018: Emerging Market Economies, University of Łódź, Łódź, Poland, 7-8.06.2018,
   Presented paper: Does it pay to change CEO? Changes in operating performance  – preliminary results, Authors: Byrka-Kita K., Czerwiński M., Perepeczo A., Wiśniewski T.
  • The Society for the Study of Emerging Markets (SSEM) EuroConference 2018: Emerging Market Economies, University of Łódź, Łódź, Poland, 7-8.06.2018,
   Presented paper: Does CEO replacement in state-owned enterprises matter? Evidence from an emerging market, Authors: Byrka-Kita K., Czerwiński M., Perepeczo A., Wiśniewski T.
  • The 16th INFINITI Conference on International Finance, Poznań University of Economics and Business, Poznań, Poland, 11-12.06 2018,
   Presented paper: Does it pay to change CEO? Changes in operating performance  – preliminary results, Authors: Byrka-Kita K., Czerwiński M., Perepeczo A., Wiśniewski T.
  • The 16th INFINITI Conference on International Finance, Poznań University of Economics and Business, Poznań, Poland, 11-12.06.2018,
   Presented paper: Does CEO replacement in state-owned enterprises matter? Evidence from an emerging market, Authors: Byrka-Kita K., Czerwiński M., Perepeczo A., Wiśniewski T.,
  • The 10th Portuguese Finance Networking Conference, ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, 2-4.07.2018, Lisbon, Portugal
   Presented paper: Does it pay to change CEO? Changes in operating performance  – preliminary results, Authors: Byrka-Kita K., Czerwiński M., Perepeczo A., Wiśniewski T.
  • The 17th INFINITI Conference on International Finance Adam Smith Business School, the University of Glasgow, 9-11 June 2019, Glasgow, The United Kingdom
   Presented paper: Should They Stay or Should They Go? CEO Appointments and Performance in a Transitional Economy, Authors: Byrka-Kita K., Czerwiński M., Ferris S.P., Perepeczo A., Wiśniewski T.
  • The 28th Annual Meeting of the European Financial Management Association (EFMA): the University of Azores, June 26-29, 2019, Ponta Delgada, Island of S. Miguel, Portugal,
   Presented paper: Should They Stay or Should They Go? CEO Appointments and Performance in a Transitional Economy, Authors: Byrka-Kita K., Czerwiński M., Ferris S.P., Perepeczo A., Wiśniewski T.
  • The 26th Annual Conference of the Multinational Finance Society (MFS): Jerusalem School of Business Administration, The Hebrew University, June 30 – July 3, 2019 Jerusalem, Israel; presented paper: Should They Stay or Should They Go? CEO Appointments and Performance in a Transitional Economy, Authors: Byrka-Kita K., Czerwiński M., Ferris S.P., Perepeczo A., Wiśniewski T.
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  • WNEiZ+WM-F: Indeks akcji spółek dobrze zarządzanych (matematyka + finanse);
  • WNEiZ+WM-F: Sektorowe benchmarki dla wskaźników finansowych (matematyka + finanse);
  • WNEiZ+WM-F: Wygładzanie dochodów w okresach poprzedzających rotację na stanowisku prezesa (matematyka + finanse);
  • WNEiZ+WM-F: Zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa w nadzorze korporacyjnym (matematyka + finanse);
  • WNEiZ+WH: Finanse behawioralne (psychologia + finanse);
  • WNEiZ + WPiA: Ochrona inwestorów mniejszościowych (prawo + finanse);
  • WNEiZ+WH+ WM-F: Wpływ social media na wycenę spółek (nauki o mediach + finanse);
  • WNEiZ+WH+WB: Problem agencji w dynamiczne rozwijających się przedsiębiorstwach z perspektywy antropologii kulturowej (antropologia + finanse).

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów:

  Katarzyna.Byrka-Kita@usz.edu.pl, 91 444 20 27

  https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Byrka-Kita

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów