• dr hab. Julita Orzelska

  Imię i nazwisko:
  dr hab. Julita Orzelska
  Instytut:
  Instytut Pedagogiki
  Dyscyplina naukowa:
  pedagogika
  Kierunki studiów:
  pedagogika
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  1. Tytuł projektu: Pedagogika z wnętrza kultury. Nowe idee i  tropy dla dydaktyki ogólnej z humanistyki współczesnej (przejawy zmiany paradygmatycznej i próby ich zastosowań dydaktycznych),  czas realizacji: lata 2006-2008, źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, charakter udziału  w projekcie: wykonawca – członek zespołu badawczego.
  2. Tytuł projektu: W stronę pedagogiki samotności (poszukiwanie inspiracji humanistycznych: przypadek Thomasa Mertona i inni, czas realizacji: lata: 2010-2014, źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, charakter udziału w projekcie: kierownik.
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Tytuły czasopism: „Analiza i  Egzystencja”, „Chowanna”, „Czasopismo Pedagogiczne/The Journal of Pedagogy”, „Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji”, „Paedagogia Christiana”

  Trzy najważniejsze publikacje:

  1. J. Orzelska, W stronę pedagogiki samotności. Inspiracje Thomasem Mertonem, Toruń 2011, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
  2. J. Orzelska, W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie. Życie i jego trudności z energią duchową jako wyzwania pedagogiczne rezyduów tożsamości, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2014.
  3. J. Orzelska, ”Being lost” in a selection of illusion. A child in ”an encounter” with others [w:]  The Educational and Social World of a Child. Discourses of Communication, Subjectivity and Cyborgization, Edited by Hanna Krauze-Sikorska and Michał Klichowski, Wydawnictwo Naukowe UAM,  Poznań 2015

   

  Inne osiągnięcia:

  Staż szkoleniowy o charakterze dydaktycznym (w ramach programu Erasmus+) , którego  celem było uczestnictwo i obserwacja realizowanych zajęć przez nauczycieli  wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych oraz nauczycieli akademickich na kierunku pedagogika jak również wymiana doświadczeń z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Ostrawa 16-19.03.2015).

  Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzeja Lesickiego za współudział w publikacji „The Educational and Socjal World of a Child. Discourses of Communication, Subjectivity and Cyborgization” (Edited by Hanna Krauze-Sikorska and Michał Klichowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015).

  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  • Problematykę  indywidualnych projektów badawczych stanowić mogą obszary refleksji egzystencjalnej między innymi: samotność, rozpacz, śmierć, nuda, wdzięczność, wstyd, cierpienie, lęk, miłość.
  • Dyscypliny naukowe i kierunki studiów: filozofia, kulturoznawstwo, psychologia, socjologia, literaturoznawstwo, religioznawstwo

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  jorzelska@wp.pl

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów