• dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US

  Imię i nazwisko:
  dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US
  Instytut, katedra lub zakład:
  Instytut Zarządzania, Katedra Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej
  Dyscyplina naukowa:
  ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
  Kierunki studiów:
  zarządzanie, ekonomia
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  • Od czerwca 2019 – kierownik projektu pt. : „Neuroprzedsiębiorczość – neurokognitywistyczny model wykorzystywania szans przedsiębiorczych” projekt finansowany w ramach MNiSW.
  • Czerwiec-grudzień 2019 – kierownik projektu pt. :” Ambidexiryty jako ortogonalna aktywność startupów”  projekt finansowany w ramach MNiSW.
  • Przedsiębiorczość indywidualna mikroprzedsiębiorstw typu spin off, Sonata 3, Narodowe Centrum Nauki (2012–2016) – kierownik i główny wykonawca projektu.
  • Pro-ecological restructuring for job, 7 Program Ramowy, People Marie Curie Actions, International Research Staff Exchange Scheme (2011–2015) –  zastępcą kierownika projektu.
  • Development of the competitiveness of the labour market and its entities, 6 Program Ramowy, Marie Curie Action, Development Scheme (2005–2009) –wykonawcs projektu, kierownik merytoryczny.
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Tytuły czasopism ( główne tytuły): Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, Przegląd Organizacyjny, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Marketing i Rynek, Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe UE Katowice, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Transformations in Business & Economics, Actual Problems of Econommics.

  Trzy najważniejsze publikacje

  • Korpysa J., 2019,  , Endo- and exogenous conditions of entrepreneurial process of university spin-off companies in Poland, Procedia Computer Science, vol. 159.
  • Korpysa J., 2018 Entrepreneurial intentions of students as the future business leaders, w: Sustainable leadership for entrepreneurs and academics : 2018 Prague Institute for Qualification Enhancement (PRIZK) International Conference „Entrepreneurial and Sustainable Academic Leadership” (ESAL2018), Springer Nature Switzerland, Cham.
  • Korpysa J., 2016  Przedsiębiorczość jako proces tworzenia i zakładania akademickich mikroprzedsiębiosrtw spin off, Wydawnictwo US, Szczecin.
  Inne osiągnięcia:
  • Z-ca Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego od 2019 r.

  Staże zagraniczne:

  • Wrzesień 2017 – staż naukowy w ramach programu Erasmus Plus w Hellex Institute Bochum
  • Lipiec 2016 r. – staż naukowy w ramach programu Erasmus Plus na Uniwersytecie Cagliari (Włochy),
  • Listopad 2014 r. – staż naukowy w ramach programu SCOPES na Uniwersytecie St. Gallen (Szwajcaria),
  • Marzec–wrzesień 2013 r. – staż naukowy w ramach 7 Programu Ramowego People Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie (Ukraina),
  • Marzec–czerwiec 2012 r. – staż naukowy w ramach 7 Programu Ramowego People National University Food Techonology w Kijowie (Ukraina),
  • Sierpień–październik 2011 r. – staż naukowy w ramach 7 Programu Ramowego People Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie (Ukraina).

  Wyróżnienia:

  • Nagroda za najlepszą prezentację naukową  pt.„ Ryzyko w działalności  akademickich mikroprzedsiębiorstw spin off” podczas międzynarodowej konferencji  naukowej „ Enterprise in the global economy” organizowanej przez University of Economic Studies w Bukareszcie, 2016.
  • Laureat nagrody Złota Kreda 2017 w plebiscycie studentów na najlepszą kadrę akademicką WNEiZ US.
  • Laureat nagrody Złota Kreda 2015 w plebiscycie studentów na najlepszą kadrę akademicką WNEiZ US.
  • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2014
  • Laureat nagrody Złota Kreda 2012 w plebiscycie studentów na najlepszą kadrę akademicką WNEiZ US.
  • Laureat nagrody Złota Kreda 2011 w plebiscycie studentów na najlepszą kadrę akademicką WNEiZ US.
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:

  Proponowane obszary :

  Zachowania przedsiębiorcze, komercjalizacja wiedzy i technologii, przedsiębiorczość technologiczna, start-upy, konkurencyjność sektora msp.

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  jaroslaw.korpysa@usz.edu.pl

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów