• dr hab. Adam Adamczyk, prof. US

  Imię i nazwisko:
  dr hab. Adam Adamczyk, prof. US
  Instytut:
  Instytut Ekonomii i Finansów
  Dyscyplina naukowa:
  ekonomia i finanse
  Kierunki studiów:
  ekonomiczno-prawny, finanse i rachunkowość
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  • „Efektywność fiskalna bodźców podatkowych wspierających działalność B+R”; okres realizacji: 2010-2013; instytucja finansująca : KBN/NCN.
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:
  • Tytuły czasopism : Ekonomista, Bank i Kredyt, Gospodarka Narodowa, Studia Prawno-Ekonomiczne, Wiadomości Statystyczne, Annales  Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Prace Naukowe UE w Wrocławiu i in.

  Najważniejsze publikacje:

  1. Efektywność fiskalna bodźców podatkowych wspierających działalność B+R przedsiębiorstw, ZAPOL, Szczecin 2013.
  2. Inwestycje w badania i rozwój przedsiębiorstw w świetle badań ankietowych, Wiadomości Statystyczne nr 1/2013.
  3. Szacowanie wewnętrznej stopy zwrotu inwestycji w wyższe wykształcenie, Gospodarka Narodowa 11-12/2008.
  Inne osiągnięcia:
  • Współpraca z Uniwersytetem w Essex w zakresie europejskiego modelu mikrosymulacyjnego EUROMOD.
  • Realizacja ekspertyz na rzecz takich podmiotów jak : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Finansów, Zakłady Chemiczne Police.
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  • „Wykorzystanie mikrosymulacji w analizie zachowań ekonomicznych podatników” – matematyka;
  • „Optymalizacja podatkowa w sporcie” – wychowanie fizyczne;
  • „Rola mediów w kształtowaniu moralności podatkowej społeczeństwa” – dziennikarstwo;
  • „Efektywność unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji” – Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego.

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  E-mail: adam.adamczyk@usz.edu.pl

  Tel. 914441969

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów