• dr hab. Tomasz Bernat, prof. US

  Imię i nazwisko

  dr hab. Tomasz Bernat, prof. US

  Wydział, instytut, katedra lub zakład:

  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Ekonomii, Katedra Mikroekonomii

  Dyscyplina naukowa:

  Ekonomia

  Kierunki studiów:

  Ekonomia, Zarządzanie

  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze :

  Proecological restructuring for job, 2011-2015, Komisja Europejska, &-Program Ramowy, Marie Curie Action, IRSES

  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Journal of International Studies”

  Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”

  Marketing i rynek”

  Entrepreneurship – Risk – Genes, experimental study. Part 1 – entrepreneurship and risk relations, Tomasz Bernat, Agnieszka Maciejewska-Skrendo, Marek Sawczuk. Journal of International Studies, 2016, Vol. 9 No 3, s. 270-278.

  Przedsiębiorczość a wsparcie rodziny przy tworzeniu podmiotu gospodarczego na przykładzie badań studentów Uniwersytetu Szczecińskiego / Aleksandra Gąsior, Tomasz Bernat. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, T.18 zesz. 12 cz. 1, s. 241-252.

  Entrepreneurship and higher earnings expectations vs. risk of business set up, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Tyt. nr 450: Polityka ekonomiczna 2016, nr 450, s. 25-34, DOI: 10.15611/pn.2016.450.02

  Inne osiągnięcia:

  Staże w krajach UE (Niemcy, Francja, Litwa) oraz poza UE (Szwajcaria, Ukraina)

  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:

  Przedsiębiorczość” w połączeniu z biologią, kognitywistyką lub socjologią;

  Ekonomia i decyzje ekonomiczne – podstawy decyzji ekonomicznych” w połączeniu z kognitywistyką lub biologią

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  tomasz.bernat@usz.edu.pl

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów