• prof. dr hab. Tadeusz Szubka

  Imię i nazwisko:
  prof. dr hab. Tadeusz Szubka
  Instytut:
  Instytut Filozofii i Kognitywistyki
  Dyscyplina naukowa:
  filozofia
  Kierunki studiów:
  filozofia, kognitywistyka komunikacji
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  • 2002–2005    Filozofia analityczna: koncepcje, metody, ograniczenia, finansowany przez Komitet Badań Naukowych;
  • 2008–2010    Neopragmatyzm jako próba transformacji filozofii analitycznej, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • 2012–2014    Filozofia analityczna: historia i najnowsze wyzwania, finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu „Mistrz” (edycja 2011: nauki humanistyczne i społeczne).

   

  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:
  • „Diametros”, „Filozofia Nauki”, „International Journal of Philosophical Studies”, „Kwartalnik Filozoficzny”, „Philosophia”, „Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities”, „Przegląd Filozoficzny”, „Roczniki Filozoficzne” i in.

  Najważniejsze publikacje:

  1. Antyrealizm semantyczny. Studium analityczne, Lublin: RW KUL 2001.
  2. Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2009 (seria: „Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”).
  3. Neopragmatyzm, Toruń: Wyd. Naukowe UMK 2012 (seria: „Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”).
  Inne osiągnięcia:
  • 2010   visiting fellow, Center for Philosophy of Science, The University of Pittsburgh, styczeń – kwiecień 2010;
  • 2010   „Zachodniopomorski Nobel” w dziedzinie nauk humanistycznych – za osiągnięcia w zakresie filozofii analitycznej;
  • 2010   Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe;
  • 2010   Nagroda Wydziału I Nauk Społecznych PAN w dziedzinie filozofii im. Tadeusza Kotarbińskiego za pracę Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia;
  • 2010–2011    fellow-in-residence, Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Science, wrzesień 2010 – czerwiec 2011;
  • 2011   The Royal Institute of Philosophy fellow (w ramach programu EU Visits), Department of Philosophy, University of Birmingham, listopad 2011;
  • 2016   członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kwiecień 2016 – marzec 2019;
  • 2016   członek Sekcji I (Nauk Humanistycznych i Społecznych) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, styczeń 2017 – grudzień 2020;
  • 2017   invited academic visitor, Faculty of Philosophy, University of Cambridge oraz visiting fellow, Clare Hall Cambridge, luty 2017 – lipiec 2017;
  • 2017   life member, Clare Hall Cambridge.
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  metodologia filozofii, historia filozofii analitycznej, filozofia kognitywistyki, filozofia nauki

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  https://szczecin.academia.edu/TadeuszSzubka

  tadeusz.szubka@usz.edu.pl

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów