• prof. dr hab. Piotr Niedzielski

  Imię i nazwisko:
  prof. dr hab. Piotr Niedzielski
  Wydział, instytut, katedra lub zakład:
  Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
  Dyscyplina naukowa:
  ekonomia
  Kierunki studiów:

  Ekonomia

  Zarządzanie

  Turystyka

  Finanse i Rachunkowość

  Logistyka

  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:

  ·         Centra Usług Wspólnych jako czynnik wiedzy i innowacji na rzecz wzrostu gospodarczego” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy numer UMO-2011/03/B/HS4/05890. Lata: 2013-2016

  ·         Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług Service Inter Lab – Urząd Marszałkowski WZ –RPO WZ – lata 20110-2015

  ·         e-Pionier –SmartLab – Centrum Akceleracyjne mające na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3. Programu operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020  LATA 2018 -2020

  ·         Learning Initiatives in Civil Environments – LINCE – ERAZMUS Plus – 2017-2019

   

  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  ·         Czasopisma ekonomiczno-zarządcze, w tym związane z branżą TSL

  ·         P. Niedzielski, Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych. Ujęcie modelowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w szczecinie, Szczecin 2013

  ·         P. Niedzielski, N. Gust-Bardon, Kształtowanie regionalnych systemów innowacji. Doświadczenia Polski i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytet Szczeciński 2016

  Inne osiągnięcia:
  Wyróżnienia i nagrody Ministra Infrastruktury
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:

  ·         Identyfikacja i zarządzanie interesariuszami projektów (inwestycyjnych, ekologicznych, społecznych) w województwie zachodniopomorskim

  ·         Innowacje i procesy innowacyjne – studia przypadków

  ·         Skandynawskie Modele Biznesowe (w tym rola partycypacji, zaufania społecznego)

  ·         Cyfryzacja gospodarki i tzw. przemysł 4.0. – skutki społeczno-gospodarcze np. zjawisko prosumcji, zjawisko „uberyzacji”, zjawisko crowdsorsingu

  ·         Region i jego środowisko innowacyjne (przemysły kreatywne i jego składowe/ determinanty)

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  piotr.niedzielski@wzieu.pl

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów