• prof. dr hab. Janusz Ruszkowski

  Imię i nazwisko:
  Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski
  Instytut:
  Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
  Dyscyplina naukowa:
  nauki o polityce i administracji
  Kierunki studiów:
  nauki o polityce, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, management instytucji publicznych i Public Relations
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:

  Grant Jean Monnet Chair ad Personam (2011-2015), decyzja nr 2011-2970/001-001, Pt. Multi-level Governance of the EU in the European Studies (Advanced Impact to the Research Agenda), Instytucja finansująca: Komisja Europejska.

   

  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Czasopisma: „Studia Europejskie”, „Rocznik Integracji Europejskiej”, „Przegląd Europejski”,  „Unio. EU Law Journal”, ,,Romanian Journal of Political Science”.

  Publikacje:

  1. Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, PWN, Warszawa 2007.
  2. Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Warszawa 2010.
  3. Państwo w Unii Europejskiej, Naukowe US, Szczecin 2017 (współredakcja i współautorstwo).
  4. Analiza oddziaływania Unii Europejskiej, Warszawa 2019.
  Inne osiągnięcia:
  • Praca w Selection Board, Committee of the Regions (2011-2013);
  • wykłady   w European University of Tirana (2014-2018);
  • członkostwo W Jean Monnet Community (JMC).
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  • Wielopoziomowe zarządzanie  w systemie politycznym UE;
  • Przydatność procesów europeizacji do badania wpływu;
  • Pomijanie państw w stosunkach międzynarodowych;
  • Proces Europeizacji i jego trajektorie.

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  janruoie@poczta.onet.pl, 091 444 32 42, 091 444 42 43

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów