• prof. dr hab. Janusz Ruszkowski

  Imię i nazwisko:
  Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski
  Wydział, instytut, katedra lub zakład:
  Wydział Humanistyczny, Instytut Politologii i Europeistyki, Zakład Stosunków Międzynarodowych
  Dyscyplina naukowa:
  Nauki o polityce
  Kierunki studiów:
  Nauki o polityce, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo narodowe
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:

  Grant Jean Monnet Chair ad Personam (2011-2015), decyzja nr 2011-2970/001-001, Pt. Multi-level Governance of the EU in the European Studies (Advanced Impact to the Research Agenda), Instytucja finansująca: Komisja Europejska.

   

  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Czasopisma: „Studia Europejskie”, „Rocznik Integracji Europejskiej”, „Przegląd Europejski”,  „Unio. EU Law Journal”.

  Publikacje:

  1.      Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, PWN, Warszawa 2007.

  2.      Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Warszawa 2010.

  3.      Państwo w Unii Europejskiej,  Wyd. Naukowe US, Szczecin 2017 (współredakcja i współautorstwo).

   

   

  Inne osiągnięcia:

  Praca w Selection Board, Committee of the Regions (2011-2013)

  Wykłady   w European University of Tirana (2014-2018)

  Członkostwo W Jean Monnet Community (JMC)

  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:

  Wielopoziomowe zarządzanie  w systemie politycznym UE

  Przydatność procesów europeizacji do badania wpływu

  Pomijanie państw w stosunkach międzynariodowych

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  janruoie@poczta.onet.pl, 091 444 32 42, 091 444 42 43

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów