• prof. dr hab. Jan Kępczyński

  Imię i nazwisko:
  prof. dr hab. Jan Kępczyński
  Instytut:
  Instytut Biologii
  Dyscyplina naukowa:
  nauki biologiczne (specjalność: fizjologia roślin)
  Kierunki studiów:
  biologia, biotechnologia
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  • 2003-2007 – 3 P06A 004 25 ,,Identyfikacja genów syntaz ACC i oksydaz ACC ulegających ekspresji podczas ustępowania wtórnego spoczynku i kiełkowania nasion Amaranthus caudatus L”. Komitet Badań Naukowych.
  • 2008-2011 – N N310 151935 ,,Ocena przydatności nowego regulatora wzrostu butenolidu do indukcji ustępowania spoczynku nasion i podwyższania ich wigoru’’. Narodowe Centrum Nauki.
  • 2011-2014 – N N310 726340 ,,Zastosowanie dymu do indukcji ustępowania spoczynku ziarniaków Avena fatua. Mechanizm działania butenolidu”. Narodowe Centrum Nauki.
  • 1992-1996 – Hormonal regulation of germination of nondormant and secondary dormant seeds – grant finansowany przez polsko-amerykański fundusz Marii Curie Skłodowskiej (kierownik J. Kępczyński).
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:
   

  • Acta Physiologiae Plantarum, Plant Growth Regulation, Journal of Plant Growth Regulation, Plant Cell Reports, Journal of Plant Physiology, PLOS ONE, Planta, Acta Horticulturae, Journal of Experimental Botany, Physiologia Plantarum.

  Trzy najważniejsze publikacje:

  • Cembrowska-Lech D, Kępczyński J. 2016. Gibberellin-like effects of KAR1 on dormancy release of Avena fatua caryopses include participation of non-enzymatic antioxidants and cell cycle activation in embryos. Planta  243:2:531-548. IF=3.361, MNiSW 35 pkt.
  • Ruduś I, Kępczyński J. 2018. Reference gene selection for molecular studies of dormancy in wild oat (Avena fatua L.) caryopses by RT-qPCR method. PLOS ONE 2018, vol. 13 iss. 2; IF=2.806, MNiSW 35 pkt,
  • Kępczyński J, Cembrowska-Lech D. 2018. Application of flow cytometry with a fluorescent dye to measurement of intracellular nitric oxide in plant cells. Planta 425: 1-13; IF=3.361, MNiSW 35 pkt.
  Inne osiągnięcia:
  1. Naukowe staże zagraniczne:

  • Cornell University, Department of Vegetable Crop Ithaca, The Exchange with Brethren Service Commission (1976/1977 – 14 miesięcy), USA.
  • Agricultural University Wageningen, Department of Plant Physiology, Junior Research Fellowship of Agricultural University (1983/1984 – 6 miesięcy), Holandia.
  • University of Guelph, Laboratory of Biotechnology, Research Fellowship of The Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (1989/1990 – 6 miesięcy), Kanada.
  • Universite Pierre et Marie Curie, Physiologie Vegetale Appliquee, Research Fellowship, Commission of The European Communities, Belgium (1993 – 3 miesiące), Francja.
  • University of Natal, School of Botany and Zoology, Research Centre for Plant Growth and Development, Pietermaritzburg, – (2003 – 3 tygodnie), RPA.
  • University of Natal, School of Botany and Zoology, Research Centre for Plant Growth and Development, Pietermaritzburg, – (2004 – 3 tygodnie), RPA.

  2. Kursy:

  • Hewlett-Packard Trainingcenter Vienna, Austria GC/Itegrato training (1991 – 3 dni).
  • International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, Trieste, Italy, theoretical course – 90 hours of lectures, Basic Biotechnology Applied to Development (1992 – 3 tygodnie).

   3. Współpraca  międzynarodowa:

  • „Physiological and biochemical mechanisms involved in seed germinationand  dormancies. Quality of seeds of large scale crops and agronomic consequences” współpraca naukowa pomiędzy Z. Fizjologii Roślin, a Physiologie Vegetale Appliquee kierowanym przez prof. D. Come w ramach umowy pomiędzy Uniwersytetem Piotra i Marii Curie w Paryżu, a Uniwersytetem Szczecińskim (1994-1999, 1999-2004).
  • „Ethylene and seed dormancy”. Badania w ramach umowy o współpracy w dziedzinie nauki i techniki między Polską (Uniwersytet Szczeciński, Katedra Fizjologii Roślin, koordynator Prof. dr hab. J. Kępczyński) i RPA (University of Natal, School of Botany and Zoology, Research Centre for Plant Growth and Development, Pietermaritzburg – Republika Pałudniowej Afryki, koordynator Prof. J. Van Staden), (2003-2004).

  4. Nagrody i wyróżnienia:

  • wyróżnienie Ministra Rolnictwa USA za realizację grantu pt. „Hormonal regulation of germination of nondormant and secondary dormant seeds” (1997),
  • Zachodniopomorski Nobel 2002 – w dziedzinie nauki podstawowe (jedyny na Wydziale Biologii),
  • Dyplom uznania za osiągnięcia w badaniach fizjologicznych podstaw somatycznej embriogenezy roślin, XIII Ogólnopolska Konferencja Kultur In vitro i Biotechnologii Roślin, Rogów 24-27.09.2012.
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  • Wpływ pola magnetycznego na wigor nasion.
  • Wpływ promieniowania jonizującego na kiełkowanie nasion i rozwój siewek.
  • Wpływ ultradźwięków na wigor nasion.
  • Monitoring promieniotwórczości w materiale roślinnym.

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  e-mail: jan.kepczynski@usz.edu.pl, tel.: (91) 444-15-44

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów