• prof. dr hab. Ewa Szuszkiewicz

  Imię i nazwisko:
  prof. dr hab. Ewa Szuszkiewicz
  Instytut, katedra lub zakład:
  Instytut Fizyki
  Dyscyplina naukowa:
  nauki fizyczne, astronomia (specjalności: astrofizyka, astrobiologia)
  Kierunki studiów:
  fizyka, matematyka, informatyka i ekonometria, biologia
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  • 1999-2002: Niestacjonarna akrecja na czarne dziury i gwiazdy neutronowe, grant Komitetu Badań Naukowych;
  • 2007-2009: Wpływ migracji orbitalnej na architekturę układów planetarnych, grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji;
  • 2008-2011: Międzynarodowy Niewspółfinansowany projekt ASTROSIM: Astrofizyka obliczeniowa: powstawanie i ewolucja struktur we Wszechświecie: od planet do galaktyk, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • 2011-2012: Migracja Super-Ziemi w obecności gazowego olbrzyma, grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki;
  • 2013-2019: Powstawanie i ewolucja rezonansów ruchu średniego w układach planetarnych, grant MAESTRO Narodowego Centrum Nauki.
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:
  • Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), Astrophysical Journal (ApJ), Nature, Astrobiology, Origins of Life and Evolution of Biospheres (OLEB)

  Trzy najważniejsze publikacje:

  • Abramowicz M. A., Czerny B., Lasota J. P., Szuszkiewicz E. (1988), Slim accretion disks, ApJ 332, p. 646-658.
  • Ferrari F., Szuszkiewicz E. (2009), Cosmic Rays: A Review for Astrobiologists, Astrobiology 9, p. 413-436.
  • Papaloizou J.C.B, Szuszkiewicz E., Terquem C. (2018), ,The TRAPPIST-1 system: orbital evolution, tidal dissipation, formation and habitability, MNRAS 476, p. 5032-5056.
  Inne osiągnięcia:
  • Utworzenie i koordynacja Centrum Zaawansowanych Badań w Zakresie Astrobiologii i Dziedzin Pokrewnych (CASA*) w Polsce, członek Prezydium Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk (przewodnicząca Sekcji Astrobiologii i Medycyny Kosmicznej) członek Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Zarządzającej  Polskiego Konsorcjum POLFAR, uczestnik gridu dziedzinowego ASTROGRID-PL, finansowanego w ramach projektu PLGrid Plus, członek Rady Zarządzającej Polskiego Konsorcjum Athena-PL,  członek Komitetu Wykonawczego European Astrobiology Network Association – EANA, członek Zarządu Głównego EUROPLANET Society, członek PLATO Mission Consortium, wicelider grupy roboczej: Formation and Evolution of Planetary Systems and Detection of Habitable Worlds w European Astrobiology Institute.
  • Udział w międzynarodowych programach naukowych: „Theory and Observations of Exoplanets” Kavli Institute for Theoretical Physics, University of California, Santa Barbara, USA (1 miesiąc w 2010), „Dynamics of Discs and Planets” Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences, Cambridge, UK (1 miesiąc w 2009), „The Physics of Astrophysical Outflows and Accretion Disks”, Kavli Institute for Theoretical Physics, University of California, Santa Barbara, USA (3 miesiące w 2005), udział w Radach Zarządzających akcji COST CM0805: The Chemical Cosmos: Understanding Chemistry in Astronomical Environment (2009-2013) oraz akcji COST TD1308: Origins and evolution of life on Earth and in the Universe (ORIGINS) (2014-2018) – Lider grupy roboczej WG1: Understanding the formation and evolution of planetary systems and habitable planets, członek grupy roboczej Solar System Exploration Europejskiej Agencji Kosmicznej (2014-2016).
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  • Rezonanse ruchu średniego w układach planetarnych (matematyka, fizyka).
  • Warunki sprzyjające istnieniu życia na planetach pozasłonecznych (biologia, geologia, geografia, mikrobiologia, fizyka).
  • Teorie na temat powstawania życia (filozofia).
  • Eksploracja kosmosu (kognitywistyka komunikacji, fizyka).
  • Optymalizacja kodów hydrodynamicznych (informatyka i ekonometria).
  • Upowszechnianie wiedzy o najnowszych odkryciach w dziedzinie astrofizyki i astrobiologii  (dziennikarstwo i zarządzanie mediami).

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  e-mail: ewa.szuszkiewicz@usz.edu.pl, tel: 91 444 1258

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów