• Prof. dr hab. Danuta Okoń

  Imię i nazwisko:
  Prof. dr hab. Danuta Okoń
  Instytut:
  Instytut Historyczny
  Dyscyplina naukowa:
  historia
  Kierunki studiów:
  historia, archeologia, studia nad wojną i wojskowością
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  • 1H01G02410: Desygnacja na konsulat w epoce pryncypatu, grant MEN, prowadzony przez UAM w latach 1996–1997.
  • DEC 2011/01/B/HS3/01273: Album senatorów epoki Sewerów (193–235 r. n.e.), grant indywidualny NCN, prowadzony przez US w latach 2011–2014.
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Czasopisma: Eos (Wrocław), Mnemon (Sankt Petersburg), Вестник Санкт-Петербургского университета (Sankt Petersburg), Philia. International Journal of Ancient Mediterranean Studies (Stambuł-Wiedeń), Desperta Ferro, Revista de historia military politica (Madryt), Palamedes (Warszwa-Atlanta).

  Najważniejsze monografie:

  1. Septimius Severus et senatores. Septimius Severus’ Personal Policy Towards Senators in the Light of Prosopographic Research (193–211 A.D.) (2012),
  2. Imperatores Severi et senatores. The History of the Imperial Personnel Policy (2013),
   Album senatorum, vol. I, Senatores ab Septimii Severi aetate usque ad Alexandrum Severum (193–235 AD) (2017),
  3. Album senatorum, vol. II, Senatorowie epoki Sewerów (193–235 r. n.e.). Studium prozopograficzne (2017), Album senatorum, vol. II, Senators of the Severan Period (193–235 AD). A Prosopographic Study (2018).
  Inne osiągnięcia:
  • Wiceprzewodnicząca Komisji Historii Starożytnej PTH w latach 2009–2011, w latach 2011–2013 przewodnicząca tej Komisji,
  • członkini Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Starożytności,
  • członkini Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk,
  • członkini Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Latine,
  • członkini Athens Institute for Education and Research,
  • odznaczona złotym medalem Komisji Edukacji Narodowej,
  • staże w: Université de Fribourg (1995–1996), Musée du Louvre (2017).
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  Wszelkie tematy związane z historią starożytną, historią prawa (szczególnie starożytnego), archeologią okresu rzymskiego.

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  https://his.usz.edu.pl/prof-dr-hab-danuta-okon/

  e-mail:danuta.okon@usz.edu,.pl

  Tel. 91 444-33-13

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów