Obóz naukowy Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych 2021

Ze względu na ograniczenia związane z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Obóz naukowy ISZ 2021 odbędzie się hybrydowo. Większość zajęć zostanie przeprowadzonych on-line na platformie MS Teams. Niektóre warsztaty odbędą się w formie tradycyjnej – czyli w kontakcie bezpośrednim studentów z prowadzącymi – przy zachowaniu zasad określonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 18/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. wprowadzającym „Regulamin prowadzenia zajęć praktycznych na Uniwersytecie Szczecińskim w okresie pandemii SARS-CoV-2” oraz w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 17/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej US.

 

Plan obozu 

Kod zespołu MS Teams: 9cop14u

08.05.2021, sobota

 • 09.00-12.15, mgr Dominika Skoczylas, Cyberbezpieczeństwo usług kluczowych i usług cyfrowych. Ochrona danych osobowych użytkowników cyberprzestrzeni (1)

15.05.2021, sobota

 • 09.00-10.30, dr Tomasz Duda, Jak interpretować miasto i region w kontekście turystyki kulturowej i przyrodniczej? Warsztaty z przewodnictwa miejskiego (1)
 • 10.45-14.00, mgr Dominika Skoczylas, Cyberbezpieczeństwo usług kluczowych i usług cyfrowych. Ochrona danych osobowych użytkowników cyberprzestrzeni (2)

16.05.2021, niedziela

 • 10.00-13.15, dr Tomasz Duda, Jak interpretować miasto i region w kontekście turystyki kulturowej i przyrodniczej? Warsztaty z przewodnictwa miejskiego (2) [zajęcia praktyczne w terenie]

22.05.2021, sobota

 • 09.00-14.00, dr Sławomir Iwasiów, Jakimi środkami upowszechnia się wiedzę naukową w czasopiśmie specjalistycznym? Warsztaty z redagowania tekstu popularnonaukowego

23.05.2021, niedziela

 • 10.00-13.15,  prof. dr hab. Waldemar Gos, Cele działalności gospodarczej a mierniki pomiaru ich osiągnięcia: majątek, płynność, rentowność (1)

05.06.2021, sobota

 • 10.00-13.15, mgr Olga Tunkiewicz, Pozyskiwanie środków na działalność B+R

06.06.2021, niedziela

 • 10.00-13.15, dr Małgorzata Wałejko, Porozumienie bez przemocy. Warsztaty z etyki komunikacji

12.06.2021, sobota, miejsce: hotel Wodnik w Gryfinie (ul. 1 maja 5, Gryfino)

 • 10.00-13.15, prof. dr hab. Waldemar Gos, Cele działalności gospodarczej a mierniki pomiaru ich osiągnięcia: majątek, płynność, rentowność (2) [zajęcia w kontakcie bezpośrednim]
 • 16.00-17.30, dr hab. Adrianna Seniów, prof. US (moderator), Debata oxfordzka ISZ [zajęcia w kontakcie bezpośrednim]

13.06.2021, niedziela, miejsce: hotel Wodnik w Gryfinie (ul. 1 maja 5, Gryfino)

 • 10.00-11.30, mgr Agnieszka Pawłuszyn, Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora – procedura w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wewnętrznych stosowanych w Uniwersytecie Szczecińskim [zajęcia w kontakcie bezpośrednim]