• dr Małgorzata Wrzosek

  Imię i nazwisko:
  dr Małgorzata Wrzosek
  Instytut:
  Instytut Filozofii i Kognitywistyki
  Dyscyplina naukowa:
  filozofia (kognitywistyka)
  Kierunki studiów:
  kognitywistyka komunikacji
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  • 2015, Aix-Marseille Université, Laboratoire Cognitive Neuroscience, Clairval Clinic, Marseille, France, Investigating the inter-subject variability of tinnitus masking and residual inhibition with amplitude modulated maskers”,
  • 2015, Aix-Marseille Université, Laboratoire Cognitive Neuroscience, Clairval Clinic, Marseille, France, Investigating the inter-subject variability of tinnitus masking from psychophysical tuning curves”,
  • 2014, Aix-Marseille Université, Laboratoire Cognitive Neuroscience, Marseille, France, “The determination of the Zwicker tone’s envelope“,
  • 2014, Cluster Languages of Emotions,  Freie Universität, Berlin, Germany, “The Zwicker tone perception in the normal hearing subjects”,
  • 2013/2014: EEG study on jazz-musicians, Cluster Languages of Emotions,  Freie Universiteat, Berlin, Germany, „HiScore3”,
  • 2012, wykonawca w grancie NCN 2011/03/B/HS6/03709 “The influence of the visual information on the auditory stimuli estimation based on psychophysics experiments.
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Publikacje w czasopismach recenzowanych, m.in.:

  Frontiers in Psychology, Archives of Acoustics or Science of The Total Environment

  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7136-3365

  Trzy najważniejsze publikacje:

  1. Fournier, P., Wrzosek, M., Paolino, M., Paolino, F., Quemar, A., Noreña, A.J. (2019). Comparing Tinnitus Tuning Curves and Psychoacoustic Tuning Curves. Trends in hearing 23, Jan-Dec; 23:2331216519878539. doi: 10.1177/2331216519878539.
  2. Wrzosek, M., Szymiec, E., Klemens, W., Kotyło, P., Schlee, W., Modrzyńska, M., Lang-Małecka, A., Preis, A., Bulla, J. (2016). Polish translation and validation of the Tinnitus Handicap Inventory and the Tinnitus Functional Index. Frontiers in Psychology. 7:1871. doi=10.3389/fpsyg.2016.
  3. Preis, A., Kociński, J., Hafke-Dys, H., Wrzosek, M. (2015). Audio-visual interactions in environment assessment. Sci Total Environ.  523:191-200. doi:10.1016/j.scitotenv.2015.03.128.
  Inne osiągnięcia:
  Staże zagraniczne:

  • 09.–14.09. 2017 – STSM (Short Term Scientific Mission) – Krótkoterminowa Misja Naukowa, COST Action BM1306 TINNET, Uniwersytet i Szpital Uniwersytecki w Zurychu, Zurych, Szwajcaria
  • 14–30.04. 2016 – STSM, Uniwersytet w Bergen, Wydział Matematyki, Bergen, Norwegia
  • 06.–31.07.2015 – STSM, Śródziemnomorski Instytut Badań i Leczenia Tinnitusu, Marsylia, Francja
  • 02.– 30.04.2015 – STSM, Śródziemnomorski Instytut Badań i Leczenia Tinnitusu, Marsylia, Francja
  • 07.–30.09.2014 – praktyki Erasmus, Uniwersytet Aix-Marseille, Laboratorium Neuronauki Poznawczej, Marsylia, Francja
  • 2013–06. 2014 – praktyki, Wolny Uniwersytet w Berlinie, Laboratorium Języka I Emocji (laboratorium EEG), Berlin, Niemcy

  Nagrody:

  • Wyróżnienie przyznane przez Polskie Towarzystwo Akustyczne za prezentację „Wpływ wybranych rodzajów szumu generowanego na percepcję tinnitusu” w Konkursie im. Marka Kwieka na LXIV Otwartym Seminarium Akustycznym – 15.09.2017

  Inne:

  • Członek Zarządu europejskiego projektu badawczego COST Action BM1306 TINNET – „Better Understanding The Heterogeneity Of Tinnitus To Improve And Develop New Treatments” – od 2014
  • Recenzent w BioMed Research International, Archives of Acoustics oraz International Journal of Audiology, kwartalnik Ethos– od 10.2017
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  Proponowane projekty dla studiujących kognitywistykę komunikacji, filologię polską (albo inny kierunek filologiczny), socjologię, pedagogikę, nauki o polityce, management instytucji publicznych i Public Relations, dziennikarstwo i zarządzanie mediami lub inny kierunek związany z badaniami nad komunikacją językową lub komunikacją społeczną:

  1. Wpływ treningu słuchowego na umiejętność dyskryminacji częstotliwości.
  2. Wyniki wybranych testów poznawczych miarą skuteczności wybranych aplikacji do treningu poznawczego.
  3. Wpływ krótkotrwałej deprywacji słuchowej na słuchową pamięć krótkotrwałą w warunku obciążenia dodatkowym zadaniem wizualnym.
  4. Różnice w ogniskowaniu uwagi wzrokowej podczas oglądania zdjęć wybranych technik brazylijskiego jiu-jitsu pomiędzy osobami z białymi i czarnymi pasami – eye-trackingowe badanie punktów fiksacji.
  5. Wpływ zgodności zapachów w warunku kodowania i odtwarzania na efektywność uczenia się słów sztucznego języka.
  6. Iluzja tonu Zwickera jako potencjalne narzędzie diagnostyczne sugerujące rozwinięcie tinnitusu w przyszłości.
  7. Związek między wybranymi generatorami iluzji tonu Zwickera a progami słyszenia osób z tinnitusem.
  8. Różnice w wykonaniu wybranych zadań poznawczych w rzeczywistości i rzeczywistości wirtualnej.

  Możliwe są również inne tematy mieszczące się w ramach szeroko rozumianych nauk o komunikacji.

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  www: http://ccrg.usz.edu.pl/team/

  e-mail: malgorzata.wrzosek@usz.edu.pl

  tel.: +48 91 4443286

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów