• dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US

  Imię i nazwisko:
  dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US
  Wydział, instytut, katedra lub zakład:

  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zrządzania

  Instytut Ekonometrii i Statystyki

  Dyscyplina naukowa:
  finanse
  Kierunki studiów:
  Finanse i rachunkowość
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:

  kierownik grantu (grant habilitacyjny) nt.: „Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych)”. Finansowanie z Narodowego Centrum Nauki. (okres 2010 -2013)

  koordynator projektu nt.: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rynek kapitałowy – Skuteczne inwestowanie. W ramach Konferencji debata nt.: Rola Banku Centralnego w stabilizacji rynku kapitałowego. Finansowanie z Narodowego Banku Polskiego. (2012 r.)

  kierownik projektu/opracowania pn.: Analiza migracji i prognoza demograficzna dla Szczecina do roku 2050”. Finansowanie Urząd Miejski w Szczecinie (w trakcie realizacji)

  główny wykonawca projektu Raport Kompetencje językowe Szczecina. Finansowanie Urząd Miejski w Szczecinie (2017)

  Opracowanie metodologii oceny efektywności kreatora studiów przypadków” w ramach projektu nt.: Innowacyjne nauczanie szansą wzmocnienia współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki (projekt dofinansowany w ramach EFS). (2013 r.),

  Opracowanie case study w dwóch wersjach językowych (język polski i język angielski) o charakterze edukacyjnym opartych na praktycznych, interdyscyplinarnych problemach realnie działających podmiotów gospodarczych z woj. Zachodniopomorskiego w ramach projektu nt.: Innowacyjne nauczanie szansą wzmocnienia współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki (projekt dofinansowany w ramach EFS). (2013)

   

  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Transformations in Business & Economics

  Neuroeconomic and Behavioral Aspects of Decision Making Springer, Switzerland

  Innovations in Classification, Data Science and Information System Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York

  International Advances in Economic Research

  Polish Journal of Environmental Studies

  Acta Scientarum Polonorum Oeconomia

  Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

  Folia Oeconomica Stetinensia

  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 2/2017 (86); Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

  Przegląd Statystyczny

  Finanse Komunalne

  Publikacje:

  1.      Metodologia oceny siły fundamentanej spółek (giełdowych i pozagiełdowych), Zapol, Szczecin 2013

  2.      The Method for Detecting the Leading Sector on WSE, Transformations in Business & Economics Vol. 14, No 3C (36C), 2015, współautor: W.Tarczyński, s. 470¸483.

  3.      Problem bankructwa w spółkach sektora spożywczego, Metody Ilościowe w Badanich Ekonomicznych, Vol. XVIII, Nr 2, SGGW, Warszawa 2017, s. 324¸334 (DOI: 10.22630/MIBE.2017.18.2.31).

  Inne osiągnięcia:

  Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2005 roku, za książkę: „Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym” Wydawnictwo Placet, Warszaewa 2004, (współautor Tarczyński W.)

  Medal Komisji Edukacji Narodowej 2015

  Srebrny Krzyż Zasługi 2017 r

  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:

  Neurorisk – psychologiczne aspekty awersji do ryzyka i ich wpływ na podejmowanie decyzji inwestycyjnych, kierunek: Kongwinistyka komunikacji

  Badanie zachowań konsumentów, kierunek Socjologia

  Badanie zachowań inwestorów giełdowych, kierunek Informatyka i Ekonometria, Socjologia/Kongwinistyka komunikacji

  Lingwistyka w finansach, kierunek Filologia

  Aspekty kulturowe a gra giełdowa, kierunek Kulturoznastwo

  Komunikacja językowa a podejmowanie decyzji inwestycyjnych; kierunek Filologia, Filologia polska

  Komunikacja językowa a awersja do ryzyko, kierunek Filologia, Filologia polska

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  http://www.wneiz.pl/ieis/pracownicy

   

  dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US

  Instytut Ekkonometrii i Statystyki

  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  Uniwersytet Szczeciński

  Tel. 91 444 2121, 91 444 1947

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów