• dr hab. Magdalena Zioło, prof. US

  Imię i nazwisko:
  dr hab. Magdalena Zioło, prof. US
  Wydział, instytut, katedra lub zakład:
  WNEiZ, Instytut Finansów, Katedra Finansów
  Dyscyplina naukowa:
  finanse
  Kierunki studiów:
  Finanse i rachunkowość, Zarządzanie, Ekonomia, Logistyka, Turystyka i rekreacja,
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:

  ·         Finansowanie rozwoju zrównoważonego. Determinanty, Efektywność, Modelowanie, 2018-2021, NCN

  ·         e-Pionier -SmartLab – Centrum Akceleracyjne mające na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3. Programu operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020  LATA 2018 -2020

  ·         Podmioty sektora publicznego i prywatnego wobec zagrożenia niewypłacalnością. Procesy naprawcze i dostosowawcze w warunkach zmienności otoczenia. Perspektywa międzynarodowa. 2012-2015, NCN

  ·         Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, 2010-2012, KBN

  ·         Kształtowanie struktury finansowania inwestycji komunalnych (na przykładzie gmin w województwie zachodniopomorskim),  2010-2013, KBN

  ·         Model kompleksowej obsługi bankowo-finansowej JST (2006-2008) , KBN

  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:
  Czasopisma z zakresu finansów, bankowości i zarządzania

  1. Regaining Global Stability After the Financial Crisis. Editors Bruno Sergi, Filip Fidanoski, Magdalena Ziolo, Vladimir Naumovski, IGI Global, USA 2018, p. 383 (rozdział 5 M. Zioło)
  2. Sfera finansowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju. Red. K. Raczkowski, M. Zioło, CeDeWu, Warszawa 2017 (M. Zioło rozdziały 2,3,4)
  3. M. Ziolo, F. Fidanoski, V. Filiposki, K. Simeonovski, K. Javanoska, Business and sustainability. key drivers for business success and business failure from the perspective of sustainable development. W: Value of failure: the spectrum of challenges for the economy / ed. by Joanna Markiewicz, Leszek Gracz, Union Bridge Books, 2017, s. 54-73
  Inne osiągnięcia:

  III ogólnopolska nagroda w konkursie miesięcznika „Samorząd Terytorialny” na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie, nagroda Rektora SGGW 2015, Best Paper Award Konferencja SAN, Bezpieczeństwo publiczne obrotu gospodarczego, 2015

  Dekaban-Liddle Senior Fellowship, University of Glasgow, Scotland (2013/2014); Institute of Finance and Economics (IFE) Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia, Erasmus plus IMPAKT; Visiting Professor. 2015-2018, University Hasan Prishtina,  Kosovo, liczne zagraniczne staże naukowo-dydaktyczne oraz pobyty studialne m.in. w Brukseli, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji i USA.

  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:

  ·         Finanse a rozwój zrównoważony

  ·         Zielone rynki finansowe

  ·         Innowacje finansowe i nowe trendy na rynku finansowym

  ·         Biznes społecznie odpowiedziany i społecznie odpowiedzialne inwestycje, perspektywa finansowa

  ·         Finanse behawioralne, kontekst finansów zrównoważonych, ryzyka ESG

  ·         Nowe modele biznesowe w finansach i bankowości

  ·         Ryzyko instytucji i rynków finansowych nowe trendy i kategorie

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  magdalena.ziolo@usz.edu.pl; magda.ziolo@wp.pl

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów