• dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop, prof. US

  Imię i nazwisko:
  dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop, prof. US
  Instytut:
  Instytut Językoznawstwa
  Dyscyplina naukowa:
  językoznawstwo (germańskie)
  Kierunki studiów:
  filologia germańska
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  • Dwu- i wielojęzyczne słowniki dla dzieci – historia, teraźniejszość i perspektywy (na przykładzie słowników niemiecko-polskich i polsko-niemieckich), lata 2010-2013, projekt badawczy finansowany z funduszy MNiSW (później NCN) – kierownik projektu.
  • Frazeologizmy w słownikach polsko-niemieckich i niemiecko-polskich. Elektroniczny bilingwalny słownik frazeologizmów jako baza danych MYSQL, lata 2009-2012, projekt badawczy finansowany z funduszy MNiSW (później NCN) – uczestnik projektu.
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:
  • Lingwistyka Stosowana, Applied Linguistics Papers, Colloquia Germanica Stetinensia.

  Najważniejsze publikacje:

  • Magdalena Lisiecka-Czop: Verstehensmechanismen und Lesestrategien von  fremdsprachigen Fachtexten (Mechanizmy rozumienia i strategie czytania  obcojęzycznych tekstów fachowych). Frankfurt a/M: Peter Lang Verlag 2003 (Reihe: Danziger Beiträge zur Germanistik, Band 8) (monografia).
  • Magdalena Lisiecka-Czop: Kinderwörterbücher. Lexikografische und glottodidaktische Eigenschaften am Beispiel deutsch-polnischer und polnisch-deutscher Wörterbücher. Frankfurt a/M: Peter Lang Verlag 2013 (Reihe: Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur, Band 10)(monografia).
  • Magdalena Lisiecka-Czop, Katarzyna Sztandarska, Bernd Utermöhlen (red.): Sprachen in fach- und berufsbezogenen Kontexten.Theoretische und praktische Überlegungen (= Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft, Band 9), Hamburg 2018  (tom zbiorowy).
  Inne osiągnięcia:

  Wykłady gościnne na uniwersytetach w Rostocku (Niemcy), Guangzhou (Chiny), Nikšiciu (Czarnogóra).

  Staże naukowe i stypendia badawcze DAAD na uniwersytecie w Lipsku (1998-1999 oraz 2012), na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie (2009) oraz na uniwersytecie w Giessen (2016).

  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:

  Projekty badawcze dotyczące zagadnień leksykografii, frazeologii, języków i komunikacji specjalistycznej, akwizycji języka obcego.

  Możliwa realizacja dowolnego drugiego kierunku studiów – zgodnie z zasadami rekrutacji na studia II stopnia na filologii germańskiej – o ile student wykaże się znajomością języka niemieckiego na poziomie co najmniej B.2+.

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  https://hum.usz.edu.pl/instytuty/#jez;

  https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Lisiecka-Czop

  magdalena.lisiecka-czop@usz.edu.pl

  tel. +48 91-4442714 (sekretariat Instytutu Językoznawstwa)

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów