• dr hab. Lilianna Konopska, prof. US

  Imię i nazwisko:
  dr hab. Lilianna Konopska, prof. US
  Wydział, instytut, katedra lub zakład:
  Wydział Humanistyczny, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Specjalnej
  Dyscyplina naukowa tutora:
  Językoznawstwo
  Kierunek studiów:
  Pedagogika
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  39. konkurs projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NCN). Projekt badawczy o numerze: N N104 084639 realizowany w latach 2010–2013. Charakter udziału: kierownik i wykonawca projektu: Ocena audytywno-akustyczna i uwarunkowania jakości głoskowych realizacji fonemów zwartych, przytartych i szczelinowych u dzieci z dyslalią desonoryzacyjną.
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Logopedia, Prace Filologiczne

  1.      Wymowa osób z wadą zgryzu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2006.

  2.      Desonoryzacja w dyslalii. Analiza artykulacyjna, akustyczna i audytywna. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2015.

  3.      Pre-, peri- i wczesne postnatalne uwarunkowania dobrostanu dzieci z desonoryzacją. „Logopedia”, T. 46, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Lublin, 2017, s. 17–36.

   

   

  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:

  Jakość wymowy osób zawodowo posługującym się głosem (Pedagogika, Psychologia, Kognitywistyka komunikacji, Filologia polska, Filologia, Dziennikarstwo i zarządzanie mediami);

  Emisja głosu w zawodzie nauczyciela/pedagoga/psychologa/prawnika/dziennikarza (Pedagogika, Psychologia, Kognitywistyka komunikacji, Filologia polska, Filologia, Dziennikarstwo i zarządzanie mediami);

  Parametr VOT (ang. Voice onset time) w wymowie osób polskojęzycznych uczących się drugiego języka (Pedagogika, Psychologia, Kognitywistyka komunikacji, Filologia polska, Filologia, Dziennikarstwo i zarządzanie mediami);

  Parametr VOT (ang. Voice onset time) w wymowie dzieci bilingwalnych (Pedagogika, Psychologia, Kognitywistyka komunikacji, Filologia polska, Filologia).

  Adres strony internetowej oraz dane kontaktowe dla studentów:

  http://www.whus.pl/pl/pracownicy/podstrony-pracownikow/pracownicy-whus/instytut-pedagogiki/dr-n.-hum.-lilianna-konopska/

  lilianna.konopska@usz.edu.pl

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów