• dr hab. Lidia Skuza, prof. US

  Imię i nazwisko:
  dr hab. Lidia Skuza, prof. US
  Instytut:
  Instytut Biologii
  Dyscyplina naukowa:
  nauki biologiczne (specjalności: biologia molekularna, genetyka roślin)
  Kierunki studiów:
  biologia, biotechnologia, ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  • od 2018: Elucidation of hyperaccumulating properties and mechanism of cadmium hyperaccumulation by Solanum nigrum L. ecotypes occurring in China and Poland based on the key gene expression characteristics.
  • od 2018: Identyfikacja genów kodujących komponenty szlaku biosyntezy chitozanu u okrzemek (Bacillariophyta).
  • 2010-2015: Badanie stopnia pokrewieństwa w obrębie rodzaju Secale za pomocą analizy sekwencji niekodujących chloroplastowego, mitochondrialnego i regionów IGS jądrowego rDNA, MNiSW.
  • 2010-2015: Przyczyny spadku wigoru roślin i ich eliminacji z populacji na przykładzie żyta Secale vavilovii Grossh, MNiSW.
  • 2010-2014: Filogeneza oraz zróżnicowanie genetyczne gatunków sekcji Elatinella Seub. z rodzaju Elatine L. (Elatinaceae), MNiSW.
  • 2009: Study gene transcription dynamics of cold responsive genes in Festuca pratensis with qRT-PCR. Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014.
  • 2010-2015: Restauracja rybacka zlewni Drawy z uwzględnieniem rekultywacji, ochrony i poprawy środowiska oraz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Mechanizm Finansowy europejskiego obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: PL02.
  • 2009-2014: Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Mechanizm Finansowy europejskiego obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: PL02.
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

   

  www.researchgate.net/profile/Lidia_Skuza

   

  Inne osiągnięcia:
  • 2009 – Stypendium indywidualne FSS. Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 – projekt badawczy pt. Study gene transcription dynamics of cold responsive genes in Festuca pratensis with qRT-PCR, Norwegia.

  Inne osiągnięcia:

  • zidentyfikowanie markerów PCR-RFLP dla gatunków Secale cereale (atp9/EcoRI), Secale segetale  (atp9/BamHI);
  • zidentyfikowanie markera RFLP identyfikującego wszystkie gatunki Secale EcoRI/pol-r;
  • zidentyfikowanie 49 haplotypów mtDNA Secale spp.;
  • stwierdzenie zmiany w genie atp1 u Secale vavilovii w roślinach z dodatkowym prążkiem heterochromatynowym;
  • zaproponowanie nowego układu filogenetycznego w obrębie rodzaju Secale  na podstawie analizy genomu mitochondrialnego i chloroplastowego;
  • wyodrębnienie linii wsobnych oraz syntetycznych lucerny siewnej (Medicago sativa L.), które mogą być źródłem genów do stworzenia nowych odmian lucerny o wysokim plonie nasion.
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  • Biznes w biotechnologii – biotechnologia i zarządzanie.
  • Nanopierwiastki w środowisku – ochrona środowiska, biotechnologia, fizyka.
  • Bioinformatyka – biotechnologia, informatyka.

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

   e-mail: lidia.skuza@usz.edu.pl, tel. 91 444-15-35

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów