• dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US

  Imię i nazwisko:
  dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US
  Wydział, instytut, katedra lub zakład:
  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Inwestycji, Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw
  Dyscyplina naukowa:
  Finanse
  Kierunki studiów:
  Finanse i rachunkowość, Ekonomia, Zarządzanie, Ekonomiczno-prawny
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:

  1.        Metodyka wyceny przedsiębiorstw, grant KBN nr 1H02D03309 realizowany w latach 1995-1997, kierownik: dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki, funkcja: członek zespołu.

  2.        Wieloczynnikowy model szacowania kosztu kapitału własnego – podejście operacyjne, grant KBN nr5HO2B00320 realizowany w latach 2001-2004, kierownik: dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki, funkcja: główny wykonawca.

  3.        Dyskonto z tytułu braku płynności rynkowej w wycenie przedsiębiorstw, grant NCN nr
  N N113 367840, realizowany w latach 2011-2014, kierownik: dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki, funkcja: główny wykonawca.

  4.        Metodologia wyceny opcji realnych wykorzystująca dwukrotną symulację Monte Carlo, grant NCN nr N N 113 344140, realizowany w latach 2011-2014, kierownik: dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski, funkcja: członek zespołu.

  5.        Wartość rynkowa i wyniki finansowe przedsiębiorstwa a sukcesja stanowiska prezesa, grant NCN nr 2014/15/B/HS4/04355, realizowany w latach 2015-2018, funkcja: kierownik zespołu.

  6.        Opiekun naukowy granta pt. Wpływ transakcji leasingu zwrotnego na wartość rynkową
  i wyniki finansowe przedsiębiorstw o numerze umowy UMO-2015/19/N/HS4/03029

  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Tytuły czasopism:

  Transformations in Business&Economics, Ekonomista, Orgamizacja i Kierowanie, e-finanse, Emerging Markets Finance and Trade, Przegląd Organizacji

   

  Empirical Analysis of Control Premium on Polish Capital Market within Years 1995-2009, Transformations in Business&Economics, Vol. 11, No.2A (26A), Brno-Kaunas-Riga-Vilinius 2012, s. 527-543.

  Premia z tytułu kontroli na polskim rynku kapitałowym (współautor: Mateusz Czerwiński), Ekonomista 1/2013, Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2013, 127-155.

  What Drives Shareholder Reaction and Wealth Effect in Block Trades? Evidence from

  the Warsaw Stock Exchange, (współautorzy: Mateusz Czerwiński & Agnieszka Preś-Perepeczo), Emerging Markets Finance and Trade, 54:7, 1586-1607, DOI: 10.1080/1540496X.2017.1315333

  Inne osiągnięcia:
  W latach 1996–2000 odbyła kolejno staże na Athens University of Economics
  and Business Science, University of Leicester oraz w Szkole Biznesu w Lizbonie (INDEG/ISCTE – Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial). Otrzymała również stypendium Fundacji im. Stefana Batorego, w ramach którego wzięła udział w cyklu seminariów zatytułowanym: Capital markets: theory, models and CEE experience, organizowanym w Budapeszcie przez Central European University.Konferencje naukowe:FMA European Conference Helsinki, 9-10.06.2016, wygłoszony referat: What Drives Shareholders’ Reaction And Wealth Effect In Block Trades – Empirical Evidence From The Warsaw Stock Exchange (współautorzyAgnieszka Preś-Perepeczo, Mateusz Czerwiński)

  16th FRAP – Finance, Risk and Accounting Perspectives, ACRN Oxford Centre for interdisciplinary research, Cambridge, 25-27.09.2017, wygłoszony referat CEO Succession Puzzle on the Polish Capital Market, współautorzyAgnieszka Preś-Perepeczo, Mateusz Czerwiński, Tomasz Wiśniewski)

   

   

  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:

  WNEiZ+WM-F: Indeks akcji spółek dobrze zarządzanych (matematyka + finanse)

  WNEiZ+WM-F: sektorowe benchmarki dla wskaźników finansowych (matematyka + finanse)

  WNEiZ+WM-F: Wygładzanie dochodów w okresach poprzedzających rotację na stanowisku prezesa (matematyka + finanse)

  WNEiZ+WM-F: Zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa w nadzorze korporacyjnym (matematyka + finanse)

  WNEiZ+WH: Finanse behawioralne (psychologia + finanse)

  WNEiZ + WPiA: Ochrona inwestorów mniejszościowych (prawo + finanse)

  WNEiZ+WH+ WM-F: Wpływ social media na wycenę spółek (nauki o mediach + finanse)

  WNEiZ+WH+WB: Problem agencji w dynamiczne rozwijających się przedsiębiorstwach z perspektywy antropologii kulturowej (antropologia + finanse)

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów:

  k.byrka-kita@wneiz.pl, 91 444 20 27

  https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Byrka-Kita

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów