• dr hab. Karol Polcyn

  Imię i nazwisko:
  dr hab. Karol Polcyn
  Instytut:
  Instytut Filozofii i Kognitywistyki
  Dyscyplina naukowa:
  filozofia (filozofia umysłu, filozofia języka, epistemologia, metafizyka)
  Kierunki studiów:
  filozofia, kognitywistyka komunikacji
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  • Świadomość i pojęcia fenomenalne, 2012-2013, NCN.
  • Pojmowalność odrębności umysłu i ciała jako problem dla materialistycznej redukcji świadomości, 2018-2019, NCN.
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:
  • Organon F, Filozofia Nauki, Diametros i in.

  Trzy najważniejsze publikacje:

  • “Does the Conceivability of Zombies Entail Their Possibility?” Organon F 2020.
  • “Conceivability, Possibility and Rationality”, Filozofia Nauki 2(82) 2013.
  • “Can Perceptual Experiences Justify Beliefs?”, Filozofia Nauki 2(74) 2011.
  Inne osiągnięcia:
  • Staże naukowe w King’s College London, The University of Edinburgh,
  • PhD Temple University, USA.
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  • Zagadnienia epistemologiczne i metafizyczne dotyczące różnych aspektów umysłu – z wykorzystaniem psychologii i kognitywistyki do analizy tych zagadnień. Natura świadomości fenomenalnej. Argumenty przeciwko fizykalizmowi w sporze o naturę świadomości. Szczególny status pojęć fenomenalnych (treść pojęć fenomenalnych) i jego znaczenie dla zrozumienia natury świadomości. Problem fizykalistycznego wyjaśnienia natury pojęć fenomenalnych. Problem wyjaśnienia intuicji dualizmu. Świadomość jako iluzja psychologiczna. Związki pomiędzy świadomością a intencjonalnością. Współczesne teorie znaczenia. Treść wąska versus treść szeroka. Analityczność i wiedza a priori. Analiza pojęciowa w metafizyce.
  • Drugi kierunek studiów: kognitywistyka, psychologia, informatyka i ekonomia, filologia.

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  karol.polcyn@gmail.com

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów