• dr hab. Jolanta Witek, prof. US

  Imię i nazwisko:
  dr hab. Jolanta Witek, prof. US
  Wydział, instytut, katedra lub zakład:
  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Zarządzania Marketingu, Katedra Marketingu
  Dyscyplina naukowa:
  Ekonomia (w zakresie ekonomii, ekonomiki konsumpcji, zachowań konsumentów, handlu i marketingu, badań rynkowych i marketingowych)
  Kierunki studiów:
  Ekonomia
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:

  Warunki życia i konsumpcja gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek Grant MNiI H02C 046 25– realizacja 2005 – 2007, kierownik i autor projektu.

  Symulator zachowań konsumenta na rynku, Grant MNiI H02C 013 29 – realizacja 2005 – 2007 – współautor projektu.

  Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych – stan, uwarunkowania, tendencje – Grant własny  2010 – 2012 MNiSW N N112 335038, współautor projektu z SGH

  Nierówności w sferze konsumpcji gospodarstw domowych okresie przemian w Polsce – Grant promotorski 2010 – 2013  MNiSW    N N112 124539

  Projekt UE   finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nt. „Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa zachodniopomorskiego”- 2009- 2012  –  kierownik modułu „Wdrażania usprawnień metod mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzędów

   

   

  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  „Handel Wewnętrzny, „Marketing i Rynek”, Oficyna Wydawnicza SGH

  Funkcjonowanie gospodarstw domowych osób pracujących na własny   rachunek. Praca Zasoby konsumpcja Uniwersytet Szczecinski, Rozprawy i Studia , Szczecin 2007, Zachowania konsumenta w świetle badań ankietowych i symulacyjnych. Analiza porównawcza. Red. naukowa Jolanta Witek, Kesra Nermend, Szczecin 2008

  Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013 współredaktor

   Pomiar jakości życia na poziomie lokalnym (na przykładzie powiatu wałeckiego) –  praca zbiorowa pod redakcją K. Błońskiego, A. Burlity,  J. Witek, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.

  Inne osiągnięcia:
  • Wyjazd studialny z MNiSW do Szwajcarii.
  • Nagroda Zespołowa Rektora SGH w Warszawie stopnia drugiego w dziedzinie działalności naukowej za książkę „Niedobory konsumpcji w  polskich gospodarstwach domowych”.
  • Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Indywidualne II stopnia za działalność organizacyjną za lata 2010, 2011. 2014, 2016, 2017
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  • Umiejętność wypracowania kontaktów  z otoczeniem biznesowym i form współdziałania – w oddziaływaniu na  prestiż przedsiębiorstwa  (nauki społeczne, kierunek: Administracyjno-ekonomiczny lub Przedsiębiorczość i inwestycje),
  • Społeczne formy oddziaływania w przekazach reklamowych (nauki społeczne, kierunek: Psychologia w zarządzaniu lub Public relations i doradztwo medialne),
  • Psychospołeczne aspekty starości – problemy wieku emerytalnego (nauki społeczne, kierunek: Socjologia),
  • Społeczno-ekonomiczne skutki bezrobocia w ujęciu dychotomicznym (młodzież – osoby starsze 50+) (nauki społeczne, kierunek: Socjologia lub Polityka społeczna),
  • Dystrybucja treści w social mediach. Wymiar społeczno-ekonomiczny  (nauki społeczne, kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna),
  • Zróżnicowanie społeczeństwa oraz jego  wpływ na  stosunek Polaków do biedy i bogactwa (nauki społeczne, kierunek: Socjologia lub Psychologia w zarządzaniu),
  • Przemiany systemu wartości w kreowaniu postaw i zachowań wybranych grup konsumentów (nauki społeczne, kierunek: Socjologia).

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów:

  jwwitek@wneiz.pl, Tel .sekretariat IZiM  91/444 1985

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów