• dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US

  Imię i nazwisko:
  dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US
  Instytut
  Instytut Historyczny
  Dyscyplina naukowa:
  historia
  Kierunki studiów:
  historia, studia nad wojną i wojskowością, stosunki międzynarodowe, menedżer dziedzictwa narodowego
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  • Od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego. Demografia i zdrowotność ośrodków miejskich Pomorza Zachodniego w dobie przyśpieszonej industrializacji i urbanizacji w Niemczech (1871-1913), 2010-2013, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowe Centrum Nauki (NN108078539), kierownik – grant habilitacyjny.
  • Ludność pruskiej prowincji Pomorze. Przemiany w ruchu naturalnym i migracyjnym w latach 1919-1939, 2000-2002, Komitet Badań Naukowych (1H01G04818), wykonawca – grant promotorski.
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Zapiski Historyczne, Przeszłość Demograficzna Polski;

  Trzy najważniejsze publikacje:

  1. [współautorzy: Andrzej Giza, Edward Włodarczyk] Demografia – społeczeństwo – gospodarka. Atlas gmin Pomorza Zachodniego w 1939 roku, Szczecin 2017.
  2. Od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego. Demografia i zdrowotność głównych ośrodków miejskich Pomorza Zachodniego w dobie przyśpieszonej urbanizacji i industrializacji w Niemczech (1871-1913), Szczecin 2014, ss. 350.
  3. Topodemograficzny atlas gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku, Szczecin 2012 [wstęp, opracowanie naukowe i redakcja wespół z Edwardem Włodarczykiem; redakcja kartograficzna Andrzej Giza i Paweł Terefenko].
  Inne osiągnięcia:
  • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii osiągnięć dydaktycznych, Warszawa, 13 listopada 2013;
  • Nobel Zachodniopomorski za 2012 rok w dziedzinie nauk humanistycznych, Szczecin, 9 czerwca 2013.
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  Druga dyscyplina: socjologia, geografia społeczna.

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  dariusz.chojecki@usz.edu.pl

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów