• dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US

  Imię i nazwisko wraz ze stopniami i tytułem naukowym:
  dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US
  Wydział, instytut, katedra lub zakład:
  Wydział Biologii, Katedra Immunologii
  Dyscyplina naukowa:
  Biologia (specjalności: Immunologia, Wirusologia, Mikrobiologia, Weterynaria)
  Kierunki studiów:
  Mikrobiologia, Biotechnologia, Biologia
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  1. Zjawiska immunologiczne  oraz badania wirusologiczne metodami biologii molekularnej królików immunizowanych  wirusem EBHS (European Brown Hare Syndrome), Grant KBN 2 PO6K 04329, 2005-2007r.
  2. Zjawiska immunologiczne,  apoptoza  oraz badania genetyczne różnych szczepów  wirusa  RHD (rabbit  haemorrhagic  disease)  pochodzących z wielu krajów europejskich, Grant KBN 3 N 308 03832/36/62, 2007-2009r.

  3.      Badania F-specyficznych bakteriofagów RNA oraz bakterii z grupy E. coli w wybranych środowiskach wodnych, Grant KBN N 304319736, 2009-2011r.

  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Eur.J. Immmunol. (USA), Int. Immunol (USA), Infection Immunity (USA), Scand. J.Immunol. (Szwecja), Immunology Letters (Anglia), Vet. Immunol. Immunopath. (USA), Arch. Microb. (Germany), Arch. Ital. Biol. (Włochy), J. Dairy Sci. (USA), J. Animal Sci. (USA), Acta Vet (Brno), Vet.Med. (Praga), Acta Vet. (Beograd), Vet. Microbiol. (England), Dev. Comp. Immunol. (USA), J. Gen. Virol. (USA), J. Appl. Genet. (Polska), Acta Biochem. Pol. (Polska), Cent. Eur. J. Biol. (Polska), Ann. Agric. Env. Med. (Polska), Pol.J.Env.Studies (Polska), Pol. J.Vet. Sci. (Polska), Cent. Eur. J. Immunol. (Polska), Journal of Veterinary Research (Polska), Medycyna Wet. (Polska), Pol. J. Microbiol. (Polska), Pol. J. Vet. Sci (Polska), Adv. Clin. Exp. Med. (Polska), Post. Hig. Med. Dośw.(Polska), Post. Biol. Kom. (Polska), Post. Mikrobiol. (Polska), Alergia Astma Immunol. (Polska), Arch. Med. Sci. (Polska).

  1.        Trzeciak-Ryczek A., Tokarz-Deptuła B., Deptuła W.:  Expression of Il-1β, IL-2, IL-10, TNF-β and GM-CSF in peripheral blood leukocytes of rabbits experimentally infected with rabbit haemorrhagic disease virus, Vet. Microbiol. 186,71-81, 2016

  2.        Trzeciak-Ryczek A., Tokarz-Deptuła B., Deptuła W.: Expression of IL-1Ra, IL-6, IL-8, IL-18, TNF-α and IFN-γ genes in peripheral blood leukocytes of rabbits infected with RHDV (Rabbit Haemorrhagic Disease Virus),  Develop. Comp. Immunol., 76, 310-315, 2017

  3.        Tokarz-Deptuła B., Hukowska-Szematowicz B., Niedźwiedzka-Rystwej P.,Trzeciak-Ryczek A., Deptuła W.: Values of apoptosis of lymphocythes and granulocytes in peripheral bloof of Polish Mied-breed rabbits In the annual cycle.; Pol. J. Vet. Sci., 20,37-43,2017

  Inne osiągnięcia:
  Staż naukowy w Univ. Med. Vet.  Koszyce
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  Badania mikroorganizmów  w ty  u ludzi i zwierząt, w środowisku ich bytowania  (kierunek Ekologia, Kosmetologia). Zjawiska socjobiologiczne w środowisku życia człowieka (Zdrowie publiczne).

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów:

  e-mail: beata.tokarz-deptula@usz.edu.pl

  91/ 44416-10

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów