• dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US

  Imię i nazwisko:
  dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US
  Instytut:
  Instytut Biologii
  Dyscyplina naukowa:
  nauki biologiczne (specjalność: wirusologia, immunologia, mikrobiologia, biologia molekularna)
  Kierunki studiów:
  mikrobiologia, biologia, biotechnologia
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  1. Główny wykonawca w grancie badawczym MNiSW pt.: Badania immunologiczno-genetyczne wybranych szczepów wirusa VHD (viral haemorrhagic disease), numer 2 P06K02927, czas realizacji 2004-2006.
  2. Główny wykonawca w grancie badawczym MNiSW pt.: „Zjawiska immunologiczne, apoptoza oraz badania genetyczne, różnych szczepów wirusa RHD (rabbit haemorrhagic disease) pochodzących z wielu krajów europejskich” nr N308 03832/3662, czas realizacji  2007-2010.
  3. Kierownik grantu badawczego NCN pt.: ”Analiza genetyczno-immunologiczna wybranych szczepów europejskich wirusa RHD (rabbit haemorrhagic disease) oraz ocena zjawiska apoptozy granulocytów i  limfocytów krwi obwodowej królików zakażonych tymi szczepami” numer N308 289937, czas realizacji 2009-2012.
  4. Główny wykonawca w grancie badawczym NCN pt.: „Opracowanie norm wskaźników immunologiczno-hematologicznych dla królików wykorzystywanych w badaniach i praktyce” numer N N308565240, czas realizacji 2011-2013.
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz najważniejsze publikacje:

  Viruses, Journal of General Virology, Central European Journal of Immunology, Acta Biochimica Polonica, Journal of Applied Genetics, Phylogenetics and Evolutionary Biology, Polish Journal of Microbiology, Polish Journal of Veterinary Science.

  Najważniejsze publikacje:

  1. Hukowska-Szematowicz B., Maciejak-Jastrzębska A., Blatkiewicz M., Maciak K., Góra M., Janiszewska J., Burzyńska B.: Changes in microRNAs expression during Rabbit Haemorrhagic Disease Virus (RHDV) infection. Viruses 12 (9), 95, 2020. https://doi.org/10.3390/v12090965
  2. Hukowska-Szematowicz B.: Genetic variability and phylogenetic analysis of Lagovirus europaeus strains GI.1 (RHDV) and GI.2 (RHDV2) based on the RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) coding gene. Acta Biochimica Polonica 67, 111-122, 2020. doi: 10.18388/abp.2020_5161
  3. Le Pendu J, Abrantes J, Bertagnoli S, Guitton JS, Le Gall-Reculé G, Lopes AM, Marchandeau S, Alda F, Almeida T, Célio AP, Bárcena J, Burmakina G, Blanco E, Calvete C, Cavadini P, Cooke B, Dalton K, Delibes Mateos M, Deptula W, Eden JS, Wang F, Ferreira CC, Ferreira P, Foronda P, Gonçalves D, Gavier-Widén D, Hall R, Hukowska-Szematowicz B, Kerr P, Kovaliski J, Lavazza A, Mahar J, Malogolovkin A, Marques RM, Marques S, Martin-Alonso A, Monterroso P, Moreno S, Mutze G, Neimanis A, Niedzwiedzka-Rystwej P, Peacock D, Parra F, Rocchi M, Rouco C, Ruvoën-Clouet N, Silva E, Silvério D, Strive T, Thompson G, Tokarz-Deptula B, Esteves P.: Proposal for a unified classification system and nomenclature of lagoviruses. Journal of General Virology 98, 1658-1666, 2017. doi: 10.1099/jgv.0.000840.
  4. Hukowka-Szematowicz B, Deptuła W.: Peripheral blond lymphocytes in rabbits infected with Czech strains, CAMPV-562 and CAMPV-558 of RHD virus. Central European Journal of Immunology 33-8-13, 2008.
  Inne osiągnięcia:

  Staże zagraniczne: 2003 – University of Veterinary Medicine in Košice (Słowacja)- z biologii molekularnej w zakresie detekcji czynników infekcyjnych dla ludzi i zwierząt; 2003 – Beckman Coulter UK, Wielka Brytania, Londyn- z zakresu technik biologii molekularnej, sekwencjonowania i analizy danych; 2015- State Scientific- Reserch Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives, Lviv (Ukraina) – z zakresu technik immunologicznych oraz biologii molekularnej.

  Wyróżnienia: Medal Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego Amicus Scientiae et Veritatis za wybitne zaangażowanie w badania naukowe, zwłaszcza immunologiczno-genetyczne nad wirusem RHD- rok 2010; Brązowy Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-rok 2012; Medal Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej im. Ludwika Hirszfelda przyznany Katedrze Mikrobiologii i Katedrze Immunologii Uniwersytetu Szczecińskiego za wybitny wkład w rozwój Immunologii w Polsce, a w szczególności Immunologii Weterynaryjnej w 25 rocznicę powstania Katedry Mikrobiologii i Immunologii-23 styczeń 2015 r.

  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:

  Biomarkery i ich znaczenie w ochronie zdrowia publicznego.

  dyscyplina naukowa: nauki o zdrowiu, kierunek studiów: zdrowie publiczne

  Zastosowanie analiz in silico w selekcji cząsteczek biologicznych uczestniczących w patogenezie chorób o przebiegu ostrym.

  dyscyplina naukowa: matematyka, kierunek studiów: matematyka

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  Beata Hukowska-Szematowicz

  https://www.researchgate.net/profile/Beata_Hukowska-Szematowicz

  Instytut Biologii, ul. Z. Felczaka 3c, pokój 102 B, 71-412 Szczecin

  e-mail:beata.hukowska-szematowicz@usz.edu.pl

  Tel. służbowy 91 444-15-92

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów