• dr hab. Barbara Rodziewicz, prof. US

  Imię i nazwisko:
  dr hab. Barbara Rodziewicz, prof. US
  Instytut:
  Instytut Językoznawstwa
  Dyscyplina naukowa:
  językoznawstwo (aksjolingwistyka, etnolingwistyka, lingwistyka kulturowa, psycholingwistyka)
  Kierunki studiów:
  filologia polska, kognitywistyka komunikacji
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:
  • 2009-2013, Obraz wartości w świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców, grant MNiSW
  • 2008-2009, Polsko-czesko-rosyjsko-ukraiński słownik pojęć literackich, grant MNiSW
  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:
  Publikacje w czasopismach:

  • „Etnolingwistyka”,
  • „Slavia Wratislaviensia”,
  • „Studia Rossica Posnaniensia”.

   

  Monografie:

  • Wartości. Polacy-Rosjanie- Niemcy, Szczecin 2014.
  • Polski słownik asocjacyjny z suplementem, Szczecin 2018.
  • Frazemy komparatywne z komponentem zoonimicznym w języku polskim, rosyjskim i niemieckim, Szczecin 2007.

   

  Inne osiągnięcia:
  Staże zagraniczne w Niemczech i Rosji
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  • Wartości w języku i kulturze (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, socjologia)
  • Wartości (i antywartości) w przestrzeni dyskursu politycznego (politologia, kognitywistyka komunikacji)
  • Proverbia a dyskurs polityczny (politologia, kognitywistyka komunikacji)

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  e-mail: barbara.rodziewicz@usz.edu.pl, tel. 91 444 27 06

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów