• dr hab. Adam Adamczyk, prof. US

  Imię i nazwisko:
  dr hab. Adam Adamczyk, prof. US
  Wydział, instytut, katedra lub zakład:
  WNEiZ, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków
  Dyscyplina naukowa:
  Finanse
  Kierunki studiów:
  Finanse i rachunkowość, Ekonomiczno-prawny
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze:

  „Efektywność fiskalna bodźców podatkowych wspierających działalność B+R”;

  okres realizacji: 2010-2013

  Instytucja finansująca : KBN/NCN

  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Tytuły czasopism : Ekonomista, Bank i Kredyt, Gospodarka Narodowa, Studia Prawno-Ekonomiczne, Wiadomości Statystyczne, Annales  Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Prace Naukowe UE w Wrocławiu

  Najważniejsze publikacje:

  1.Efektywność fiskalna bodźców podatkowych wspierających działalność B+R przedsiębiorstw, ZAPOL, Szczecin 2013

  2. Inwestycje w badania i rozwój przedsiębiorstw w świetle badań ankietowych, Wiadomości Statystyczne nr 1/2013

  3. Szacowanie wewnętrznej stopy zwrotu inwestycji w wyższe wykształcenie, Gospodarka Narodowa 11-12/2008

  Inne osiągnięcia:

  Współpraca z Uniwersytetem w Essex w zakresie europejskiego modelu mikrosymulacyjnego EUROMOD

  Realizacja ekspertyz na rzecz takich podmiotów jak : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Finansów, Zakłady Chemiczne Police,

  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:

  „ Wykorzystanie mikrosymulacji w analizie zachowań ekonomicznych podatników” – Matematyka

  „Optymalizacja podatkowa w sporcie” – Wychowanie Fizyczne

  „Rola mediów w kształtowaniu moralności podatkowej społęczeńśtwa”-Dziennikarstwo

  „ Efektywność unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji” – Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  E-mail: adam.adamczyk@usz.edu.pl

  Tel. 914441969

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów